Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB:s svenska fondbolag tar över förvaltningen av SEB Listed Private Equity - Lux

SEB Investment Management AB tar den 1 juli över uppdraget att förvalta portföljen för fonden SEB Listed Private Equity – Lux. Detta uppdrag innehas idag av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Förvaltningsteamet kommer samtidigt att byta anställning till SEB Investment Management AB, vilket innebär att förvaltningen av fondens tillgångar även framöver kommer att utföras av samma team.

Även andra Private Equity-fonder som förvaltas av teamet berörs av denna förändring. Målet med förändringen är att förstärka fondbolagets anknytning till förvaltningsteamet.

Samtidigt så korrigeras fondens prospekt så att initialt teckningsbelopp för andelsklassen ID (H-SEK) blir 100 kronor.

SEB Listed Private Equity – Lux
(fullständigt namn SEB SICAV 2 – SEB Listed Private Equity Fund)

Berörda andelsklasser som distribueras i Sverige
C (H-SEK), LU0920715884
ID (H-SEK), LU0920716007

Customer service