Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

SEB:s fondbolag flyttar sitt svenska andelsägarregister - så påverkas fondhandeln

När en investering görs i en fond anges vem som är ägare i ett fondandelsägarregister. Detta register finns för att fondbolaget ska veta hur många andelar varje andelsägare äger och hur mycket dessa är värda.

Fondbolaget SEB Investment Management AB har fonder registrerade i såväl Sverige som i Luxemburg, där andelsägarregistret för de Luxemburgregistrerade fonderna sedan maj 2011 hanteras av Bank of New York Mellon (BNYM). Som ett led i att harmonisera och effektivisera våra processer kommer samma hantering gälla för SEB:s Sverigeregistrerade fonder från och med måndagen den 7 juni 2021.

I dagens samhälle med snabb teknisk utveckling och digitalisering är det av yttersta vikt för oss att tillhandahålla automatiserade och säkra processer för att skapa trygghet för våra kunder. Flytten av andelsägarregistret även för våra Sverigeregistrerade fonder kommer medföra stärkt säkerhet och ytterligare automatisering av hanteringsprocesserna.

Förändringen medför att bryttiderna för orderläggning kommer att tidigareläggas från kl.15.30 till 13.30. För kunder med innehav i fondförsäkring kommer bryttiderna ändras från kl. 15.00 till 13.00. Dessa bryttider är de som gäller redan idag för de Luxemburg-registrerade fonderna. Utöver det kommer fondhandeln att ske på samma sätt som tidigare.

Du som är kund i fonder som berörs av förändringen behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på ditt fondsparande påverkas inte, men då bryttiderna förändras det är viktigt att du känner till förändringarna.

Frågor och svar angående flytten (pdf) 

Informationen på engelska (pdf)

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.

Customer service