Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB Världenfond, SEB Trygg Placeringsfond, SEB Aktiesparfond: justering av indexvikter

Styrelsen i SEB Investment Management AB har beslutat att justera indexvikter för SEB Världenfond, SEB Trygg Placeringsfond och SEB Aktiesparfond.

Bakgrunden till beslutet är att minska svenska aktiedelen till förmån för den globala. På detta sätt ökar fondernas förutsättningar att skapa mer diversifierade portföljer, vilket leder till förbättrade möjligheter att uppnå ökad riskjusterad avkastning. Förändringen träder ikraft den 19 februari 2014.

Fond

Innan ändring

Efter Ändring

SEB Världenfond

Fondnummer 391

MSCI AC World Net Return Index 35%,

MSCI World AC Net return 55%

OMX Sthlm Benchmark Gross Index 35%

OMX Sthlm Benchmark Gross index 15%

OMRX-Bond 30%

OMRX-Bond 30%

SEB Trygg Placeringsfond
Fondnummer 44

 

MSCI AC World Net Return index 20%

MSCI World AC Net return 25%OMX

OMX Sthlm Benchmark Gross Index 20%

OMX Sthlm Benchmark Gross index 15%

OMRX-Bond 60%

OMRX-Bond 60%.

SEB Aktiesparfond

Fondnummer 387

MSCI AC World Net Return index 50%

MSCI World AC Net return 75%

OMX Sthlm Benchmark Gross Index 50%

OMX Sthlm Benchmark Gross index 25%

 

 


Tidigare artikel

Customer service