2016-02-04 09:51

SEB Swedish Focus Fund och SEB Sverigefond Chans/Risk sammanläggs med SEB Sverigefond Stora Bolag

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att slå samman SEB Swedish Focus Fund och SEB Sverigefond Chans/Risk med SEB Sverigefond Stora Bolag.

 I samband med sammanläggningen ändrar den mottagande fonden även placeringsinriktning och namn till SEB Sverige Expanderad. Sammanläggningen, som är ett led i vår ambition att ytterligare förtydliga SEB:s fondsortiment, genomförs den 11 mars 2016.

Sammanläggningen innebär att kunder i SEB Swedish Focus Fund och SEB Sverigefond Chans/Risk istället kommer att bli kunder i SEB Sverige Expanderad. Berörda kunder behöver inte göra något med anledning av detta och värdet på fondsparandet påverkas inte.