Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB sänker förvaltningsavgifter

Den 1 april sänker SEB avgifterna på tre strategifonder och på flera räntefonder.

Strategifonderna är kärnan i SEB:s rådgivningserbjudande på den breda privatmarknaden. De innehåller en mix av sju olika tillgångsslag, där fondförvaltarna svarar för att på basen av SEB:s expertis hitta den rätta fördelningen som ger kunderna en jämn och stabil avkastning.

Förvaltningsavgiften sänks med 0,15 procentenheter på strategifonderna och med mellan 0,1 och 0,2 procentenheter på räntefonderna.

Med förvaltningsavgift menar vi den ersättning vi tar ut för bland annat förvaltning, administration, förvaring, tillsyn och information.

Customer service