Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB Nordamerikafond Chans/Risk – Lux byter namn, index och förvaltare

Fondbolaget SEB Asset Management S.A. har beslutat att genomföra förändringar i fonden SEB Nordamerikafond Chans/Risk - Lux. Förändringarna, som är ett led i vår ambition att ytterligare förädla vårt fondsortiment, beräknas vara fullt genomförda senast den 21 maj 2015 och är godkända av tillsynsmyndigheten i Luxemburg, Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Till dig som är kund i SEB Nordamerikafond Chans/Risk – Lux

Vi vill informera dig om att vi utvecklar fondens investerings- strategi och förändrar fondens geografiska placeringsområde. Fonden kommer även fortsättningsvis att vara en aktiefond men till skillnad från idag kommer fonden enbart att placera i USA istället för i hela Nordamerika. Förändringarna gäller SEB Nordamerikafond Chans/Risk – Lux, C (USD), ISIN-kod LU0030166176, fondnummer 910.

Nytt namn

För att bättre återspegla den utvecklade investeringsstrategin byter vi namn på fonden till SEB US All Cap Fund - Lux.

Nytt jämförelseindex

I samband med att investeringsstrategin ändras byter vi även fondens jämförelseindex från S&P 500 Net Total Return Index till Russell 3000 Index.

Ny förvaltare

Den nya förvaltaren, Fort Washington Investment Advisors, Inc., har lång erfarenhet av att investera i USA. Företaget har sin bas i Cincinnati, Ohio, i USA. Tidigare förvaltades fonden av TCW Investment Management Company.

Oförändrad avgift och risknivå

Förvaltningsavgiften är oförändrad, det vill säga 1,50 procent. Risknivån kommer inte att ändras med anledning av förändringarna. Fondens risknivå är sex (6) på en skala från ett till sju som gäller för fonder inom EU.

Ytterligare information

Du som kund behöver inte göra något med anledning av förändringarna. Om du vill har du rätt att kostnadsfritt sälja eller byta ditt innehav i fonden innan ändringarna träder i kraft. Vi vill dock uppmärksamma att inlösen eller byte kan medföra skatteeffekter för dig. För dig som har fonden i försäkring eller investeringssparkonto medför ett fondbyte ingen skattekonsekvens.

 Legalt namnMarknadsföringsnamnAndelsklassISIN-kodFondnr
Före förändringen SEB Fund 1 - SEB North America Chance/Risk Fund SEB Nordamerikafond Chans/Risk - Lux C (USD) LU0030166176 910
Efter förändringen SEB Fund 1 - SB US All CAP SEB US All Cap - Lux C (USD) LU0030166176 910
Customer service