Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB Likviditetsfond SEK avregistreras i Finland

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att avregistrera SEB Likviditetsfond SEK i Finland. Avregistreringen sker den 22 mars 2023.

Bakgrunden till beslutet är ett lågt intresse för fonden på den finska marknaden. Köporder från andelsägare i Finland kan därmed inte läggas efter den 22 mars 2023.

Eventuella kostnader relaterade till fondens avregistrering kommer att bäras av fondbolaget SEB Investment Management AB.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer om fonden. Där hittar du också fondens faktablad och informationsbroschyr.

Customer service