Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB High Yield SEK – Lux byte av förvaltare

Med ambitionen att förbättra förutsättningarna för en effektiv förvaltning har fondbolaget SEB Asset Management S.A. beslutat att göra vissa förändringar som berör fonden SEB High Yield. Fonden marknadsförs i Sverige som SEB High Yield SEK – Lux. Förändringarna träder i kraft den 12 december 2013.

Fonden omvandlas till en så kallad paraplyfond med namnet SEB High Yield.  Den befintliga fonden blir en delfond i denna nya struktur och får det legala namnet SEB High Yield - SEB High Yield Fund. Det genomförs samtidigt även vissa andra förändringar.

Uppdraget att förvalta fondens portfölj kommer att tas över av SEB:s svenska fondbolag - SEB Investment Management AB. Fonden kommer efter förvaltarbytet att ha samma risk/avkastningsprofil som tidigare, men avser att göra några förändringar i sättet att förvalta tillgångarna. Förändringarna ryms inom den aktuella beskrivningen av fondens placeringsinriktning i fondens prospekt.

Berörda kunder behöver inte göra något själva i samband med förändringarna. Fondens marknadsföringsnamn, fondnummer, placeringsinriktning, riskprofil och avgift är oförändrade. Förändringarna medför enligt SEB:s bedömning inte några skattekonsekvenser för nuvarande andelsägare skattskyldiga i Sverige. För mer information om förändringarna se länk till meddelandet till andelsägarna.

Befintliga andelsklasser i fonden:

Legalt namn: SEB HighYield
Marknadsföringsnamn: SEB High Yield SEK – Lux
Andelsklass: C (H-SEK)
ISIN-kod: LU0413134395

Legalt namn: SEB HighYield
Marknadsföringsnamn: säljs inte i Sverige
Andelsklass: C (EUR)
ISIN-kod: LU0456547701

Legalt namn: SEB HighYield
Marknadsföringsnamn: säljs inte i Sverige
Andelsklass: D (EUR)
ISIN-kod: LU0120526693

Legalt namn: SEB HighYield
Marknadsföringsnamn: säljs inte i Sverige
Andelsklass: C (H-NOK)
ISIN-kod: LU0428578230

Customer service