Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

SEB Globalfond Chans/Risk ändrar investeringsstrategi och byter namn till SEB Dynamisk Aktiefond

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att ändra fondbestämmelserna för SEB Globalfond Chans/Risk. Samtidigt kommer fonden att byta namn till SEB Dynamisk Aktiefond då det nya namnet bättre beskriver fondens nya investeringsstrategi och karaktär. Fonden förblir en aktiefond som får placera över hela världen, men förvaltarteamet kommer att ha större möjlighet att variera risknivån i fonden beroende på rådande marknadsläge.
Fonden kommer även att ändra avgiftsstruktur. Den fasta förvaltningsavgiften sänks från 1,50 till 1,25 procent, samtidigt som en prestationsbaserad avgift införs.

Detta är ett led i vår ambition att ytterligare förädla SEB:s fondsortiment. Förändringarna träder ikraft den 24 november 2014 och är godkända av Finansinspektionen.

Andelsklass: SEB Globalfond Chans Risk
Nytt namn: SEB Dynamisk Aktiefond
ISIN-kod: SE0000775348
Fondnr: 376

Andelsklass: SEB Globalfond Chans Risk utd
Nytt namn: SEB Dynamisk Aktiefond utd
ISIN-kod: SE0004867141
Fondnr: 191

SEB Global Chans/Risk – Lux (fondnr 958) påverkas inte av förändringarna utan fortsätter att förvaltas som tidigare och behåller sitt namn.

Kundbrev och bilaga för SEB Dynamisk Aktiefond
Faktablad för SEB Dynamisk Aktiefond
Faktablad för SEB Dynamisk Aktiefond utd

Customer service