Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB Fund 5 - SEB Corporate Bond Fund SEK – Lux – utökad placeringsinriktning och duration

Med ambitionen att skapa bättre förutsättningar för SEB Corporate Bond Fund SEK – Lux att uppnå högre avkastning har fondbolaget SEB Asset Management S.A. beslutat att genomföra förändringar  i fonden. Förändringarna träder i kraft den 13 december 2013.

En väsentlig förändring som genomförs är att fondens tillåtna placeringsområde utökas så att förvaltarteamet ges möjlighet att placera upp till 10 procent av fondförmögenheten i räntebärande instrument med högre förväntad avkastning, så kallade Non-Investment grade eller High Yield instrument. Tidigare placerade fonden endast i så kallade Investment-Grade instrument.

Dessutom ändras det tillåtna intervallet för fondens genomsnittliga räntebindningstid,  den så kallade durationen, till intervallet 3 - 8 år  från tidigare intervall 3 - 6 år. Konkret innebär detta att de investeringar som tillåts i räntebärande värdepapper kan ha en längre bindningstid.

Förvaltningsavgiften ändras ej och förändringarna  medför heller inte några kostnader för
Andelsägarna.

Förändringarna berör följande andelsklasser:

SEB Fund 5 - SEB Corporate Bond Fund SEK – Lux
Klass C (SEK)
ISIN-kod: LU0133012632
Fondkontonummer: 963

SEB Fund 5 - SEB Corporate Bond Fund SEK– Lux utd
Klass D (SEK)
ISIN-kod: LU0133012806
Fondkontonummer: 964

För ytterligare information, vänligen se bifogade länkar till kundbilaga och fondbolagets meddelande till andelsägarna.

Customer service