Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB Fund 5 - SEB Corporate Bond Fund EUR – Lux – utökad placeringsinriktning

Med ambitionen att skapa bättre förutsättningar för SEB Corporate Bond Fund EUR – Lux att uppnå högre avkastning har fondbolaget SEB Asset Management S.A. beslutat att genomföra en förändring i fonden. Förändringen träder i kraft den 13 december 2013.

Förändringen som genomförs är att fondens tillåtna placeringsområde utökas så att förvaltarteamet ges möjlighet att placera upp till 10 procent av fondförmögenheten i räntebärande instrument med högre förväntad avkastning, så kallade Non-Investment grade eller High Yield instrument. Tidigare placerade fonden endast i så kallade Investment-Grade instrument.

Förvaltningsavgiften förblir oförändrad och förändringen medför heller inte några kostnader för andelsägarna.

Förändringen berör följande andelsklasser:

SEB Fund 5 - SEB Corporate Bond Fund EUR – Lux
Klass C (EUR)
ISIN-kod: LU0133008952
Fondkontonummer: 961

SEB Fund 5 - SEB Corporate Bond Fund EUR – Lux utd
Klass D (EUR)
ISIN-kod: LU0133010263
Fondkontonummer: 962


För ytterligare information, vänligen se bifogade länkar till kundbilaga och fondbolagets meddelande till andelsägarna.

Customer service