Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB Fund 1 – SEB Global Fund: nytt index

Vi vill meddela andelsägarna att det index som använts för att beräkna måttet Value at Risk (VaR) för SEB Fund 1 - SEB Global Fund ändras från MSCI All Country World Net Return till MSCI World Net Return Index den 1 november 2013.

Kunder med investeringar i SEB Fund 1 – SEB Global Fund behöver inte vidta några åtgärder eller fatta några beslut i samband med förändringen.

Indexförändringen berör följande fonder:

SEB Fund 1 - SEB Global Fund
Klass C (USD)
ISIN-kod: LU0030158231

SEB Fund 1 - SEB Global Fund
Klass D (USD)
ISIN-kod: LU0397031146

Förändringen återges i den uppdaterade versionen av de berörda fondernas prospekt från november 2013. Prospektet finns tillgängligt på begäran på fondbolagets huvudkontor och på vår webbplats www.sebgroup.lu

Customer service