Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB Etisk Sverigefond – Lux utd blir SEB Hållbarhetsfond Sverige - Lux

Styrelsen i SEB:s fondbolag i Luxemburg, SEB Asset Management S.A., har beslutat att genomföra förändringar i fonden SEB Etisk Sverigefond – Lux utd. Förändringarna, som är ett led i SEB:s ambition att ytterligare förädla fondsortimentet, träder i kraft den 15 december 2015 och är godkända av tillsynsmyndigheten i Luxemburg, Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Fonden byter namn till SEB Hållbarhetsfond Sverige – Lux för att betona att fonden har en förhöjd hållbarhetsprofil bland SEB:s utbud av etiska och hållbara fonder. Den förhöjda hållbarhetsprofilen betyder att fonden inte investerar i kol-, gas- och oljeexploateringsbolag. Information om fondens hållbarhetsprofil finns på www.seb.se/fonder. Dessutom sker byte av jämförelseindex till SIX Portfolio Return Index och fondens förvaltningsavgift sänks. Vidare upphör fondens befintliga andelsklass att lämna utdelningar, då det är mer förmånligt ur skattehänseende för privatpersoner att investera i icke-utdelande fonder. I samband med förändringarna ovan träder i kraft startas även en ny institutionell andelsklass av fonden. För mer information, se bifogade dokument.

Ytterligare information

Du som kund behöver inte göra något med anledning av förändringarna. Vi tar som vanligt inte ut någon avgift ifall du önskar byta eller sälja ditt innehav i fonden innan ändringarna träder i kraft. Vi vill dock uppmärksamma att inlösen eller byte kan medföra skatteeffekter för dig. För dig som har fonden i försäkring medför ett fondbyte ingen skattekonsekvens.

Följande andelsklasser berörs av förändringarna;

Fondnamn: SEB Etisk Sverigefond - Lux utd
Nytt fondnamn: SEB Hållbarhetsfond Sverige - Lux
ISIN kod: LU0047322432
Fondnr: 935

Kundbrev SEB Etisk Sverigefond – Lux utd
Kundbilaga SEB Etisk Sverigefond – Lux utd

Customer service