Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

SEB Etisk Globalfond blir SEB Hållbarhetsfond Global

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att genomföra förändringar i fonden SEB Etisk Globalfond. Detta är ett led i ambitionen att ytterligare förädla SEB:s fondsortiment. Förändringarna beräknas vara fullt genomförda den 1 oktober 2015 och är godkända av Finansinspektionen.

Fonden byter namn till SEB Hållbarhetsfond Global för att betona att fonden får ännu striktare hållbarhetskriterier jämfört med tidigare. Det innebär att fonden inte kommer att investera i kol-, gas- och oljeexploateringsbolag. Genom att exkludera sådana bolag minskar vi fondens klimatpåverkan. Fondens förvaltningsavgift samt nuvarande risknivå kommer inte att ändras med anledning av förändringarna. Information om fondens befintliga hållbarhetsprofil finns i kurslistan på www.seb.se/fonder

Följande andelsklasser berörs av förändringarna;

Andelsklass: SEB Etisk Globalfond
Nytt namn: SEB Hållbarhetsfond Global
ISIN kod: SE0000434151
Fondnr: 32

Andelsklass: SEB Etisk Globalfond utd
Nytt namn: SEB Hållbarhetsfond Global utd
ISIN kod: SE0004867158
Fondnr: 190

Brev SEB Hållbarhetsfond Global
Bilaga SEB Hållbarhetsfond Global

Customer service