Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

SEB Credit Multi Strategy blir SEB Alternative Fixed Income

Vårt fondbolag SEB Asset Management S.A. har beslutat att genomföra förändringar i fonden SEB Credit Multi Strategy. Förändringarna träder i kraft den 10 juni 2016. Fonden kommer bland annat att få ett bredare placeringsfokus. Syftet med den förändrade placeringsinriktningen är att skapa nya investeringsmöjligheter och sprida risken i fonden.

Fonden är en delfond i paraplyfonden SEB SICAV 2 och fondens fullständiga legala namn är idag SEB SICAV 2 - SEB Credit Multi Strategy. För att bättre spegla den nya placeringsinriktningen ändras delfondens namn till SEB Alternative Fixed Income. Fondens nya fullständiga legala namn blir därför SEB SICAV 2 - SEB Alternative Fixed Income.

För mer information var god och klicka på länkarna.
SEB Cremus kundbrev 2016
SEB brev till kunden 2016

Customer service