2016-10-18 14:35

Redovisning utfall vid andelsägarstämmor

De extra andelsägarstämmorna i fonderna SEB Micro Cap Fund, SEB Private Banking Fund samt SEB Private Equity Opportunity Fund I & SEB Private Equity Opportunity Fund II röstade ”Ja” till att fonderna byter legal struktur och ombildas från så kallade kontraktuella fonder, FCP, till associationsrättsliga fonder, så kallade SICAV.