Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Öhman tar över fonder från DNB

Kapitalförvaltaren Öhman förvärvade DNB:s svenska fond- och kapitalförvaltningsverksamhet vid årsskiftet. I oktober godkände Finansinspektionen överlåtelse av de sista DNB-fonderna.

Fonderna DNB Obligationsfond SEK och DNB Penningmarknadsfond SEK kommer från och med den 2 december 2016 byta namn till Öhman Obligationsfond SEK och Öhman Penningmarknadsfond SEK.

Förändringar i fondernas prospekt innebär att Öhman J:or Fonder AB blir fondbolag och SEB blir förvaringsinstitut.

Kunder behöver inte vidta några särskilda åtgärder i samband med denna förändring.

Se nedan information från Öhman gällande denna förändring samt faktablad och fondbestämmelsr för fonderna.
Information om överlåtelse
Öhman Penningmarknadsfond
Öhman Obligationsfond

Customer service