Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Nytt förstärkt fondutbud för fondförsäkring

Nu lanserar vi ett nykomponerat utbud med ett brett urval av fonder som löpande utvärderas. Det nya huvudutbudet för fondförsäkring innehåller cirka 80 fonder, varav 10 är nya, och täcker flertalet fondkategorier. Stort fokus läggs på fondurvalet som sker i nära samarbete med SEB:s fondanalysteam som utsetts till Sveriges bästa två år i rad. ”Kundernas ord väger naturligtvis tungt på vågen när vi utvecklar fondutbudet”, säger Henrik Dahlgren, fondchef Pension & Försäkring, SEB.

– Det är naturligtvis viktigt att vi har ett konkurrenskraftigt fondutbud som står starkt, speciellt jämfört med övriga fondförsäkringsbolag. Utbudet ska täcka pensionsspararens behov, och kundernas önskemål väger alltid tungt på vågen. Vi fokuserar på att välja ut skickliga fondförvaltare världen över, som kompletterar våra högkvalitativa SEB-fonder. Vårt huvudutbud av fonder utvärderas löpande och förbättras ständigt.

Internationella spetsförvaltare

SEB har hög kompetens och omfattande resurser inom fondområdet. Fondanalysteamet, Manager Research, är störst i Sverige i sitt slag och har både 2012 och 2013 fått utmärkelsen Bästa svenska fondanalysteam i tidningen Fondbranschen.

Med utgångspunkt från de behov som finns i försäkringssparande letar SEB:s fondanalysteam efter förvaltare som är specialister inom respektive fondkategori och som har bäst förutsättningar att lyckas på lång sikt. I utbudet ingår en rad olika fonder från drygt 20 fondbolag där den gemensamma nämnaren är att de alla är framgångsrika inom sitt område.

– Utgångspunkten i analysarbetet är att gallra fram de främsta förvaltarna i den aktuella fondkategorin och därefter välja den mest lämpliga utifrån en strukturerad process. Det innebär att vi ibland tar med fonder som ännu inte är välkända i Sverige men som har mycket goda resultat och en uthållig strategi, säger Henrik Dahlgren.

Tio nya fonder

Det nykomponerade utbudet innefattar bland annat 10 nya fonder från olika förvaltare. Till exempel inkluderas en global småbolagsfond och asienkategorien förstärks med ytterligare alternativ. Utvalda fonder från de efterfrågade förvaltarna Lannebo och Carnegie tas också med. Dessutom utökas utbudet av indexfonder med en fond med inriktning mot råvaror.

Customer service