Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Nya förvaltare för SEB Nordenfond Småbolag – Lux

Förvaltningen av SEB Nordenfond Småbolag – Lux* kommer att övergå från det fundamentala småbolagsteamet i Stockholm till det fundamentala europeiska småbolagsteamet i Köpenhamn. Förändringen träder i kraft den 15 september 2023. 

De prisbelönta portföljförvaltarna – Anders Knudsen och Lars Knudsen – kommer att ta över förvaltningen av SEB Nordenfond Småbolag – Lux. Förvaltarna har gedigen erfarenhet, både som analytiker och portföljförvaltare, och har djup kunskap kring aktieval på den europeiska marknaden. 

Förändringen är en del av vår ambition att ytterligare stärka navet för småbolagsförvaltning i Köpenhamn med erfarna portföljförvaltare och möjliggör för oss att dra nytta av vår starka kapacitet inom småbolagsförvaltning på bästa sätt. 

Förvaltningen av fonden kommer fortsatt att baseras på ingående (fundamental) analys, där bland annat bolagens affärsmodeller, marknadsposition och bolagsledningar är nyckelfaktorer. 

 

Berörda andelsklasser inklusive ISIN 

C (EUR), LU0385664312 

IC (EUR), LU0385665715 

UC (EUR), LU2249630844 

MC (SEK), LU2394767755  

 

 *Fondens legala namn är SEB SICAV  2 – SEB Nordic Small Cap Fund

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Fonden har klassificerats som en fond med högre risk och kan på grund av sin sammansättning och förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Gå in på seb.se/fondlista för att läsa mer om fonden. Där hittar du också fondens faktablad och prospekt.

Customer service