2015-09-23 15:10

Inga aktiva investeringar i Volkswagen för SEB:s fonder

SEB:s svenska fonder har inte haft några aktiva aktieinvesteringar i Volkswagen under den senaste tiden. Däremot har SEB:s indexfonder investeringar, då Volkswagen ingår i flera europeiska och globala index.