Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

Information om sammanläggningar i årsskiftesbilaga

Med ambitionen att ytterligare utveckla och förädla vårt fondsortiment har fondbolaget SEB Investment Management AB beslutat att slå samman SEB Strategi Balanserad Global med SEB Världenfond samt SEB Europafond Offensiv och SEB Private Banking Europeisk Aktieportfölj med SEB Europafond. Sammanläggningarna innebär att kunder i SEB Strategi Balanserad Global istället blir kunder i SEB Världenfond samt att kunder i SEB Europafond Offensiv och SEB Private Banking Europeisk Aktieportfölj blir kunder i SEB Europafond. Båda sammanläggningarna träder i kraft den 20 mars 2015 och är godkända av Finansinspektionen.

Sammanläggningarna i sig kräver ingen åtgärd från kunders sida. Däremot måste du som månadssparar i SEB Strategi Balanserad Global, SEB Europafond Offensiv eller i SEB Private Banking Europeisk Aktieportfölj ändra din fondfördelning till någon annan fond då dessa fonder upphör efter sammanläggningarna.
Allmän information om sammanläggningarna finns i en bilaga till kunders årsbesked för fonder som skickas ut i början av januari 2015. I bilagan finns även specifik information om sammanläggningarna till kunder i SEB Världenfond och SEB Europafond.

Kunder i SEB Strategi Balanserad Global, SEB Europafond Offensiv och SEB Private Banking Europeisk Aktieportfölj kommer dessutom att få information om sammanläggningarna i separata brev som även de skickas ut i januari.

Mer information

Mer detaljerad information om fondförändringarna kan du hitta via länkarna till årsskiftesbilagan och till kundbilagorna för respektive fond. 

Customer service