Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

Information om förändringar i fyra olika SEB-fonder

Med ambitionen att ytterligare utveckla och förtydliga vårt fondsortiment har det svenska fondbolaget SEB Investment Management AB och fondbolaget i Luxemburg, SEB Asset Management S.A., beslutat att genomföra att antal förändringar i fonderna SEB Världenfond, SEB Trygg Placeringsfond, SEB Aktiesparfond och SEB Asset Selection (fyra andelsklasser). I SEB Asset Selection förändras fondens tröskelvärde som används vid beräkningen av fondens resultatbaserade avgift den 1 mars 2014. För de tre övriga fonderna handlar förändringarna om att sammansättningen av fondernas index kommer att förändras den 19 februari 2014.

Mer information

Mer detaljerad information om fondförändringarna kan du hitta via länkarna till årsskiftesbilagan. Här ingår även en sammanställning över förändringarna på fondnivå. Från och med den dag då förändringarna börjar gälla kan du hitta uppdaterade prospekt, informationsbroschyrer inklusive fondbestämmelser och faktablad på www.seb.se/fonder. 

Customer service