Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Grön obligationsfond kompletterar SEB:s hållbara utbud

SEB har precis lanserat en grön, global obligationsfond som privatpersoner kan investera i. "Allt fler efterfrågar ett sparande med hållbarhet i fokus, och med SEB Green Bond Fund får vi ett bra alternativ för dem som är intresserade av att investera hållbart på räntemarknaderna", säger Peter Branner, chef för Investment Management.

I och med SEB Green Bond Fund får SEB:s etiska fonder och mikrolånefonden nu sällskap av en obligationsfond i den del av utbudet som har uttalade hålbarhetsmål.

– Allt fler efterfrågar hållbara investeringsalternativ, så det känns väldigt bra att SEB nu kan erbjuda en grön obligationsfond till privatpersoner, säger Peter Branner. Med en ränteprodukt kompletterar vi vårt utbud i det här segmentet. Min förhoppning är att vi inom en snar framtid kommer att få se fler fonder med tydliga kopplingar till miljö-, sociala och bolagsstyrningsfrågor (på engelska Environmental, social and governancefrågor, ESG). SEB stärker sin profil inom ESG kontinuerligt men i en takt som säkrar långsiktiga kvalitetsprodukter. Det gynnar vår trovärdighet.

Gröna obligationer utfärdades först av Världsbanken under 2008 efter att ha utvecklat konceptet tillsammans med SEB under 2007. Med gröna obligationer avses obligationer med uttalade hållbarhetsteman som har en positiv inverkan på miljö- och klimat. För att säkerställa att detta efterlevs krävs en något högre dokumentation för gröna obligationer. Däremot har gröna obligationer samma egenskaper som andra obligationer beträffande risk ochlagstiftning.

Marianne Gut som förvaltar SEB Green Bond Fund, har lång erfarenhet av att investera i gröna obligationer.

– SEB Green Bond Fund ger en unik möjlighet att få en bred exponering i gröna obligationer. Att fonden investerar globalt innebär högre likviditet och ökad möjlighet att skapa avkastning. Dock är avkastningspotentialen på räntemarknaden begränsad i det rådande ränteläget, säger Marianne Gut.

– Genom att välja vårt gröna alternativ kan privatpersoner nu vara med och finansiera miljö- och klimatvänliga investeringar och en hållbar framtid. Förutom att fonden är grön så har vi även en etisk screening på vårt investeringsunivers.

Customer service