Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Genomförda fondsammanläggningar

Den 20 mars 2015 genomförde fondbolaget SEB Investment Management två fondsammanläggningar: SEB Strategi Balanserad Global lades samman med SEB Världenfond och SEB Europafond Offensiv och SEB Private Banking Europeisk Aktieportfölj lades samman med SEB Europafond.

Sammanläggningarna är ett led i vår ambition att ytterligare förädla SEB:s fondsortiment och innebär att andelsägare i SEB Strategi Balanserad Global nu är andelsägare i SEB Världenfond samt att andelsägare i SEB Europafond Offensiv och SEB Private Banking Europeisk Aktieportfölj nu är andelsägare i SEB Europafond.

Mer information

Faktablad och informationsbroschyrer inklusive fondbestämmelser för SEB Världenfond, SEB Europafond samt fondbolagets andra fonder hittar du här:

Till kurslistan för SEB IM AB

Customer service