Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Förlängning av handelscykeln i SEB Emerging Marketsfond och SEB Emerging Marketsfond - Lux

För att bättre återspegla värdet av de underliggande tillgångarna i SEB Emerging Marketsfond och SEB Emerging Marketsfond - Lux, kommer vi att förlänga fondernas handelscykel med en dag.

Förlängningen innebär i praktiken att kunder får vänta en extra dag på utförandet av sina fondaffärer. För den svenskregistrerade fonden SEB Emerging Marketsfond genomförs förändringen den 24 november 2014 och för den luxemburgregistrerade fonden genomförs förändringen den 8 januari 2015.

För SEB Emerging Marketsfond gäller följande:

  • Till och med 24 november 2014 klockan 15.30 värderas och verkställs försäljning och inlösen av andelar en bankdag efter lagd order. Detta sker till en kurs som avser bankdagen då ordern har lagts under förutsättning att detta har skett före bryttiden 15.30.
  • Från och med 25 november 2014 kommer försäljning och inlösen av andelar att värderas och verkställas två bankdagar efter lagd order. Detta sker till en kurs som avser bankdagen efter då ordern har lagts under förutsättning att detta har skett före bryttiden 15.30.

För SEB Emerging Marketsfond – Lux gäller följande:

  • Till och med 8 januari 2015 klockan 15.30 värderas och verkställs försäljning och inlösen av andelar en bankdag efter lagd order. Detta sker till en kurs som avser bankdagen då ordern har lagts under förutsättning att detta har skett före bryttiden 15.30.
  • Från och med 9 januari 2015 kommer försäljning och inlösen av andelar att värderas och verkställas två bankdagar efter lagd order. Detta sker till en kurs som avser bankdagen efter då ordern har lagts under förutsättning att detta har skett före bryttiden 15.30.

Fondnamn: SEB Emerging Marketsfond 
ISIN-kod: SE0000984155
Fondnummer: 385

Fondnamn: SEB Emerging Marketsfond – Lux
Fullständigt legalt namn: SEB SICAV 1 – SEB Emerging Markets Fund C (USD) 
ISIN-kod: LU0037256269
Fondnummer: 925

Customer service