Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Förändringar i tre av SEB:s indexfonder

Styrelsen i SEB:s fondbolag i Luxemburg, SEB Asset Management S.A., har beslutat att genomföra förändringar i de tre indexfonderna SEB Etisk Global Indexfond – Lux, SEB USA Indexfond - Lux samt SEB Europa Indexfond – Lux. Förändringarna träder i kraft den 15 december 2015 och är godkända av tillsynsmyndigheten i Luxemburg, Commission de Surveillance du Secteur Financier. För mer information, se bifogade dokument.

Ytterligare information
Du som kund behöver inte göra något med anledning av förändringarna. Om du vill har du rätt att kostnadsfritt sälja eller byta ditt innehav i fonden innan ändringarna träder i kraft. Vi vill dock uppmärksamma att inlösen eller byte kan medföra skatteeffekter för dig. För dig som har fonden i försäkring eller investeringssparkonto medför ett fondbyte ingen skattekonsekvens.

Följande andelsklasser av fonderna berörs;
SEB Etisk Global Indexfond – Lux, ISIN LU0389150375, Fondnummer 827
SEB Etisk Global Indexfond – Lux utd, ISIN LU0047324644, Fondnummer 934
SEB USA Indexfond – Lux, ISIN LU0268529194, Fondnummer 991
SEB USA Indexfond – Lux utd, ISIN LU0047323166, Fondnummer 936
SEB Europa Indexfond – Lux, ISIN LU0030164395, Fondnummer 911

Fondförändring SEB Etisk Global Indexfond – Lux
Fondförändring SEB USA Indexfond – Lux
Fondförändring SEB Europa Indexfond – Lux

Customer service