Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Förändringar i SEB:s fonder – SEB Asset Selection

Styrelsen i SEB:s fondbolag i Luxemburg, SEB Asset Management S.A., samt styrelsen i SEB SICAV 3 har beslutat att genomföra förändringar i de tre fonderna SEB Asset Selection Defensive SEK - Lux, SEB Asset Selection SEK - Lux samt SEB Asset Selection Opportunistic SEK - Lux. Förändringarna träder i kraft den 1 december 2015 och är godkända av tillsynsmyndigheten i Luxemburg, Commission de Surveillance du Secteur Financier. Du som kund behöver inte göra något med anledning av förändringarna.

Den gällande förvaltningsavgiften sänks från 1,10 till 0,95 procent för andelsklasserna, SEB Asset Selection Defensive SEK – Lux och SEB Asset Selection Defensive SEK - Lux LTD. Även förvaltningsavgiften för SEB Asset Selection Opportunistic Inst SEK – Lux utd sänks och samtidigt höjs inträdesgränsen för denna andelsklass. SEB Asset Selection SEK – Lux, SEB Asset Selection SEK – Lux utd samt SEB Asset Selection Opportunistic SEK – Lux behåller nuvarande förvaltningsavgift. Den maximalt tillåtna förvaltningsavgiften som kan tas ut enligt fondernas prospekt sänks för samtliga andelsklasser nedan. Även möjligheten för SEB att ta ut inträdes- respektive utträdesavgift för SEB Asset Selection SEK – Lux samt SEB Asset Selection Opportunistic SEK - Lux tas bort.

FondFondnummerGällande & maximal förvaltningsavgift
SEB Asset Selection Defensive SEK - Lux 870 0,95
SEB Asset Selection Defensive SEK - Lux LTD 965 0,95
SEB Asset Selection SEK - Lux 990 1,10
SEB Asset Selection SEK - Lux utd 829 1,10
SEB Asset Selection Opportunistic SEK - Lux 867 1,50
SEB Asset Selection Opportunistic Inst SEK - Lux utd 868 0,75

En sammanställning över existerande andelsklasser för den svenska marknaden hittar du i det bifogade dokumentet som nås via länk nedan.
SEB Asset Selection

Customer service