Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Förändringar i SEB Nordamerikafond Medelstora Bolag

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att genomföra vissa förändringar i fonden. Detta är ett led i ambition att ytterligare förädla SEB:s fondsortiment. Förändringarna beräknas vara fullt genomförda den 28 februari 2015 och är godkända av Finansinspektionen.

Förändringarna innebär att placeringsinriktningen utökas till att omfatta småbolag, byte av jämförelseindex och att andelsklasser införs i fonden. Fonden byter dessutom förvaltare till Hermes Investment Management Ltd med placering i London, England.

Samtidigt kommer fonden att byta namn till SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag då det nya namnet bättre avspeglar fondens placeringsinriktning

Befintlig fond: SEB Nordamerikafond Medelstora Bolag
Nytt namn: SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag
Fonden blir en andelsklass kallad: A (SEK)
ISIN-kod: SE0000434268
Fondnr: 012

Ytterligare tre andelsklasser i EUR, utdelande respektive icke-utdelande, har godkänts av Finansinspektionen.

Customer service