Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Förändringar i SEB Likviditetsfond SEK den 15 januari 2019

SEB Investment Management AB har beslutat att genomföra förändringar i SEB Likviditetsfond SEK. Förändringarna i fondbestämmelserna innebär bland annat att det tydliggörs att fonden inte är en penningmarknadsfond i den mening som avses i en ny EU-förordning om penningmarknadsfonder. Vidare ges möjligheten att använda tekniker och instrument för att skapa hävstång i fonden.

Förändringarna är godkända av Finansinspektionen och kunder i fonden behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på fondsparandet påverkas inte. För fullständig information läs mer i artikeln publicerad på fondbolagets webbsida.

Customer service