Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Förändringar i SEB Europafond Småbolag

Fondens placeringsmandat ändras för att skapa ökad flexibilitet. Detta genom att anpassa definitionen av småbolag till marknadsvärdena på de bolag som ingår i det index som representerar den marknad fonden investerar i. Fondens investeringsprofil och strategi är dock densamma som tidigare. Befintliga andelsägare i fonden behöver inte göra något med anledning av detta.

SEB Europafond Småbolag har hittills i huvudsak fått placera i bolag som har ett marknadsvärde på högst 2,5 miljarder euro. Placeringar upp till högst tio procent av fondförmögenheten har dock tillåtits i bolag oavsett bolagens marknadsvärde.

Den förändring som nu sker är att marknadsvärdet på de bolag som fonden får investera i definieras utifrån storleken på bolagen som ingår i indexet MSCI Europe Small Cap index. Detta är ett återinvesterande aktieindex för europeiska småbolag som representerar den marknad fonden investerar i.

Skälet till ändringen är att skapa ökad flexibilitet och anpassa definitionen av småbolag till marknadsvärdena på de bolag som ingår i indexet. Bolagen som fonden nu i huvudsak får placera i får inte över- eller understiga marknadsvärdena på bolagen i indexet. För närvarande innebär detta att placeringar i huvudsak kommer ske i bolag med marknadsvärden på lägst 32 miljoner euro och högst 6 miljarder euro. Dessa värden kommer att variera över tiden.

Fondens investeringsprofil och strategi är dock densamma som tidigare. Placeringar upp till högst tio procent av fondförmögenheten kommer även framöver vara tillåtna i bolag oavsett bolagens marknadsvärde. SEB Europafond Småbolags risknivå kommer inte att ändras med anledning av förändringarna och förvaltningsavgiften är oförändrad.

Fondnamn: SEB Europafond Småbolag
ISIN-kod: SE0000433252
Fondnummer: 518

Customer service