Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

Förändringar i SEB Euroland Gratis

Vårt fondbolag SEB Investment Management AB har beslutat att genomföra förändringar i fonden SEB Euroland Gratis. Förändringarna träder i kraft 20 april 2017. Förändringarna gäller fondens båda andelsklasser och är sammanfattade i korthet nedan.

Fonden har hittills varit en indexfond men kommer att förändras så att den blir en indexnära fond. Fondens förvaltare eftersträvar att följa, utan att replikera, utvecklingen av NASDAQ EURO 50 Index NTR. Då fonden följer SEB:s hållbarhetskriterier kan dock fondens avkastning avvika från index. Denna förändring kommer att ha en begränsad påverkan på fondens avkastning.

Fonden får ett nytt räkenskapsår som träder i kraft den 1 juli 2017. Det räkenskapsår som börjar då kommer att sluta den 31 december 2017. Det följande räkenskapsåret startar den 1 januari 2018 och slutar den 31 december 2018.

Fonden kommer framöver att använda den så kallade åtagandemetoden för att beräkna fondens globala exponering. Fondbolaget gör bedömningen att åtagandemetoden är mer lämplig med tanke på fondens investeringsstrategi. Enligt åtagandemetoden beräknas fondens derivatexponeringar som om de vore direkta investeringar i fondens underliggande positioner. Hittills har fondförvaltaren använt den så kallade Value at Risk (VaR) metoden. Vi definierar VaR som en statistisk metod som beskriver den största potentiella förlust en fond kan drabbas av givet en viss sannolikhet och tidsperiod.

SEB Euroland Gratis Brev och bilaga

Customer service