Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

Förändringar i de tre Totalfonderna

Fondbolaget SEB Investment Management AB har fått Finansinspektions tillstånd att genomföra vissa förändringar i de tre Totalfonderna. Förändringarna berör hur fondernas VaR-modell beräknas och sänkning av den maximala förvaltningsavgiften. Förändringarna träder ikraft den 1 februari 2016.

Fonderna använder en Value at Risk-modell för att beräkna risken i portföljerna samt den sammanlagda exponeringen. Idag grundar sig beräkningarna på en historisk simulering och ändringen innebär att fonderna framöver kommer att använda en parametrisk Value at Risk-modell.

Den i fondbestämmelserna angivna maximala förvaltningsavgiften är högre än den gällande avgiften. Förändringen innebär att maximal avgift sänks till nivån för gällande avgift enligt nedan:

SEB Total Försiktig: maximal avgift sänks till 0,95 % från nuvarande 2,0 %
SEB Total Potential: maximal avgift sänks till 1,20 % från nuvarande 2,0 %
SEB Total Expansiv: maximal avgift sänks till 1,30 % från nuvarande 2,0 %

Berörda kunder i fonderna behöver inte göra något med anledning av detta och förändringarna har ingen direkt påverkan på befintliga kunder.

Mer information

Informationsbroschyr inklusive fondbestämmelser och Faktablad och för de tre fonderna finns i kurslistan för fonder.
Till fondlistan

Customer service