Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Fondutdelning 23 maj 2014

Utdelningar för de fonder som nu ska lämna utdelning sker den 23 maj 2014. Beloppen syns på kundens konto måndag den 26 maj. Då har skatt automatiskt dragits av – för de kunder som beskattas för utdelning – samt rapporterats till Skatteverket. Utdelningar som betalas ut i år grundar sig på förra årets, 2013, bokslut för fonderna.

Riktar sig mot institutioner och stiftelser

Observera att de flesta utdelande fonder riktar sig mot institutioner och stiftelser. Nu när utdelningar är ett föremål för beskattning är det mer förmånligt för de flesta privatpersoner att investera i icke utdelande fonder.

Bakgrund: ny lagstiftning i Sverige 2012

Sedan den 1 januari 2012 är svenska fonder inte skatteskyldiga för inkomsterna i fonden. Beskattningen i fonden har ersatts av en schablonskatt som betalas av kunder som äger andelar i fonden. Fondens överskott behålls i fonden utan att bli föremål för beskattning.

De flesta svenska fonder har under 2013 upphört att lämna utdelning. Det innebär att den dubbla beskattningen – skatt på utdelning och schablonskatt – upphör för de flesta fonder från och med beskattningsåret 2012.

Customer service