Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Fondutdelning maj 2015

Utdelningar för de fonder som nu ska lämna utdelning sker den 22 maj 2015. Beloppen syns på kundens konto senast måndag den 25 maj. Då har skatt automatiskt dragits av – för de kunder som beskattas för utdelning – samt rapporterats till Skatteverket. Utdelningar som betalas ut i år grundar sig på förra årets, 2014, bokslut för fonderna.

Riktar sig mot institutioner och stiftelser

Observera att de flesta utdelande fonder riktar sig mot institutioner och stiftelser. Nu när utdelningar är ett föremål för beskattning är det mer förmånligt för de flesta privatpersoner att investera i icke utdelande fonder.

Bakgrund: lagstiftning i Sverige 2012

Sedan den 1 januari 2012 är svenska fonder inte skatteskyldiga för inkomsterna i fonden. Beskattningen i fonden har ersatts av en schablonskatt som betalas av kunder som äger andelar i fonden. Fondens överskott behålls i fonden utan att bli föremål för beskattning.

De flesta svenska fonder upphörde att lämna utdelning 2013. Det innebär att den dubbla beskattningen – skatt på utdelning och schablonskatt – upphörde för de flesta fonder från och med beskattningsåret 2012.

Customer service