Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Fondsammanläggning genomförd den 13 februari 2023

Den luxemburgregistrerade SEB Obligationsfond Flexibel SEK – Lux, den överlåtande fonden, sammanlades med den sverigeregistrerade SEB Obligationsfond Flexibel SEK, den mottagande fonden, den 13 februari 2023. Efter sammanläggningen upplöstes den överlåtande fonden.

Information om sammanläggningen publicerades den 8 december 2022.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer om fonden. Där hittar du också fondens faktablad och informationsbroschyr.

Customer service