Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Fonden SEB Räntehedge Alpha avvecklas

Vi vill informera om att vårt fondbolag i Finland, SEB Fondbolag Finland Ab, beslutat att fonden SEB Räntehedge Alpha avvecklas från och med den 4 juni 2015. Intresset för fonden har minskat och därmed fondens kapital vilket gör det svårt att förvalta den på ett effektivt sätt.

Fonden har på grund av avvecklingen stängts för köp, byte och inlösen av andelar den 4 juni 2015. Fondbolaget har meddelat att värdet på fondandelsägarnas andelar i fonden kommer att utbetalas till det konto som är knutet till andelsägarens fondsparande senast i slutet av juni 2015.

Kunder som månadssparat i SEB Räntehedge Alpha måste snarast se över sin s.k. fondfördelning och ersätta SEB Räntehedge Alpha med en annan fond, annars kommer de pengar som tidigare fördes över till SEB Räntehedge Alpha att stå oplacerade.

Lättast görs omplaceringen av kapital och förändringen i fondfördelning hos Telefonbanken på telefon 0771-365 365 (privat) eller 0771- 62 53 53 (företag) eller med hjälp av kundrådgivare.

FondAndelsklassISIN-kodFondnr
SEB Räntehedge Alpha SEK FI0008810577 540
Customer service