Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

Byte av förvaltningsteam i SEB Hållbar Blandfond Sverige

Vi vill informera om att ansvaret för förvaltningen av SEB Hållbar Blandfond Sverige har överförts från förvaltarteamet för globala aktier till teamet Multi Management. Teamet har lång erfarenhet av förvaltning av fonder med flera olika tillgångsslag, däribland aktier och räntebärande värdepapper. Teamet består av Agneta Altino, Jonas Andersson, Micael Magnusson och Mark Rubin som gemensamt ansvariga förvaltare.

Skälet till att vi flyttar förvaltningen av fonden är att vi vill samla förvaltningsresurserna för så kallade blandfonder till ett och samma team. Förvaltningen övergår till teamet Multi Management den 15 oktober 2020.

Fondens ISIN-nummer är SE0000500407.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.

Customer service