Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Avveckling av SEB Japanfond - Lux

Styrelsen i SEB:s fondbolag i Luxemburg, SEB Asset Management S.A., har beslutat att fonden SEB Japanfond– Lux* ska försättas i likvidation den 13 november 2015. Avvecklingen är ett led i vår ambition att ytterligare förädla SEB:s fondutbud. Skälet till beslutet är storleken på SEB Japanfond – Lux, vilket försvårat möjligheterna att bedriva förvaltningen effektivt.

Till dig som är kund i SEB Japanfond - Lux

Med anledning av beslutet har du som kund i fonden möjlighet att byta eller sälja dina andelar från fonden fram till den 12 november 2015 kl 15.30, därefter försätts fonden i likvidation. Från och med 12 oktober 2015, kl 15.30 har du möjlighet att byta eller sälja andelar från fonden. Möjligheten att köpa eller byta fondandelar in i fonden stoppas från den 12 oktober 2015.

I samband med avvecklingen rekommenderar vi att du ser över ditt sparande. Du måste själv agera för att byta eller sälja dina andelar i SEB Japanfond - Lux och placera om till en annan fond.Om du månadssparar i fonden måste du ändra din fondfördelning och välja en annan fond. Agerar du inte innan fonden försätts i likvidation blir dina tillgångar låsta fram tills att hela likvidationsprocessen är avslutad.

Vid avvecklingen realiseras fondens tillgångar och skulder. Nettotillgångarna fördelas mellan andelsägarna i proportion till antalet fondandelar som de äger. När avvecklingen är genomförd kommer värdet att utbetalas till det konto som är anslutet till ditt fondsparande. Avvecklingen kan komma att medföra skattekonsekvenser.

Eventuella kostnader som kan komma att uppstå i samband med likvidationen betalas av fondbolaget.

Fondnamn ISIN-kod Fondnr
SEB Japanfond, - Lux ack.

SEB Japanfond - Lux, utd.

LU0030163587 LU0261481542 907

980

* Fondens fullständiga legala namn är SEB Fund 1 – SEB Japan Fund

Brev SEB Japanfond – Lux
Bilaga SEB Japanfond - LuxCustomer service