Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Ändring i fondbestämmelserna hos Alfred Berg

Alfred Berg Fonder AB kommer att genomföra förändringar i fondbestämmelserna för värdepappersfonden Alfred Berg Obligationsfond Plus.

Bakgrunden till ändringen är att Alfred Berg ser ett allt större intresse på marknaden för miljömässiga, sociala och etiska frågor (så kallade hållbarhetsfrågor) integreras i kapitalförvaltningen. Därför integreras hållbarhetskriterier i investeringsprocessen.

Förändringarna påverkar inte fondens placeringsinriktning eller risknivå. Förändringarna leder inte heller till några kostnader för dig som andelsägare och ingen åtgärd behövs med anledning av denna information.

Förändringarna medför att fonden byter namn till Alfred Berg Obligationsfond Plus Hållbar.

Se mer information i nedan länk.

Ändringarna av fondbestämmelserna träder i kraft den 15 september 2016.

Ändring i fondbestämmelserna hos Alfred Berg

Customer service