Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Ändrad skatt för amerikanska utdelningar i svenska fonder

I juni förra året meddelades att den amerikanska kupongskatten för svenska fonder som får utdelning i amerikanska bolag skulle ändras från 15 procent till 30 procent. Anledningen till detta var att svenska fonder inte längre bedömdes omfattas av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och USA. Efter en dom i Kammarrätten som offentliggjordes 27 mars 2015 har denna tolkning nu ändrats och bedömningen är att dubbelbeskattningsavtalet ska gälla.

Fondbolaget justerade den 30 mars 2015 tillbaka kupongskatten på utdelningar från amerikanska bolag från 30 procent till 15 procent,

Du som andelsägare behöver själv inte göra något med anledning av detta utan justeringen av kupongskatten reglerades direkt i respektive fond.
Vissa fonder utvecklades positivt som ett resultat av justeringen som gjordes den 30 mars. Fondbolaget kommer inte att ta ut någon prestationsbaserad avgift på de NAV-förändringar som uppstod till följd av justeringen av kupongskatten.

På grund av de förändrade skattereglerna för svenska fonder och utvecklingen på skatteområdet inom EU råder det fortfarande viss osäkerhet kring vilken källskatt som ska tas ut när svenska fonder får utdelning på utländska aktieinnehav. Som ett resultat av detta kan fonder komma att få ändrad kupongbeskattning i vissa länder.

Tidigare publicerad information

Customer service