Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

Ändrad skatt för amerikanska utdelningar i svenska fonder(2)

Den amerikanska kupongskatten för svenska fonder som får utdelning i amerikanska bolag kommer att ändras. Förändringen medför att fonder kommer att betala full kupongskatt, det vill säga 30 procent istället för som tidigare 15 procent. Svenska fonder bedöms inte längre omfattas av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och USA. Den ändrade bedömningen påverkar fonder som fått utdelningar från amerikanska bolag efter den 1 januari 2012 och börjar tillämpas den 16 juni 2014.  

Du som andelsägare behöver själv inte göra något med anledning av detta utan justeringen av kupongskatten regleras direkt i respektive fond.  

Fondbolagets bedömning är att detta generellt inte kommer att påverka de berörda fondernas NAV i väsentlig negativ omfattning. I det fall någon fond väsentligt kan komma att påverkas kommer information om detta att finnas med i fondernas halvårsrapporter.  

På grund av de förändrade skattereglerna för svenska fonder och utvecklingen på skatteområdet inom EU råder det för närvarande viss osäkerhet kring vilken källskatt som ska tas ut när svenska fonder får utdelning på utländska aktieinnehav. Som ett resultat av detta kan fonder komma att få ändrad kupongbeskattning i vissa länder.  

Customer service