Fondportfölj med hög risk

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

I bilden ovan visar siffrorna inom parentes efter fondnamnet respektive fondnummer, till exempel (178).

Om innehaven

Portföljen passar dig som kan acceptera en placering med hög risknivå och periodvis mycket stora svängningar i utvecklingen, mot möjlighet till långsiktigt högre avkastning.

  • Med dagens ränteutsikter föredrar vi räntepapper med kortare löptid.
  • Vi ser långsiktigt goda förutsättningar för aktier med extra plus för Europa- och tillväxtmarknaderna i Asien.
  • Stockholmsbörsen har en stor andel konjunkturkänsliga bolag som bör gynnas lite extra av marknadens höga riskvilja.

Portföljutveckling för 2017 per 2017-12-18 efter avgifter: +9,6%

Historisk portföljutveckling

20122013201420152016
+8,7 % +12,7 % +16,4 % +3,2 % +7,2 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk utveckling efter avgifter fram till 2017-11-22 baseras på SEB:s tidigare fondportfölj Möjlighet som i riskhänseende är jämförbar med fondportfölj hög risk. Källa: SEB

Denna rekommendation har utarbetats av Investment Strategy inom SEB. SEB står under tillsyn av Finans­inspektionen. Rekommendationen har sammanställts utifrån källor som SEB har bedömt som tillförlitliga.

Samtliga investerings­­­rekommendationer baseras på den kurs som gäller samma dag som investerings­­­rekommendationen sprids. Investment Strategy följer och bevakar olika bolag löpande och tillämpar ingen fast periodicitet på investerings­­­rekommendationerna. Information om tidigare rekommendations­historik kan fås på begäran.

Analytiker anställda av SEB kan inneha positioner i aktier eller aktie­relaterade instrument i bolag där de utarbetar en rekommendation. För mer information om SEB:s investerings­­­rekommendationer och hantering av intresse­konflikter med mera, vänligen se www.seb.se/investeringsrekommendation