Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Vad är ett ISK? Ett konto för både fonder och aktier

För att handla med aktier krävs det ett konto att handla och placera aktierna i. Idag finns det ett flertal olika kontotyper att välja på när det kommer till investeringar. De flesta väljer att placera sina aktier i ett investeringssparkonto eller ISK-konto som det också kallas. Men vad är ett ISK-konto och hur fungerar det? Här går vi igenom vad ett ISK är och varför de flesta väljer att handla aktier med ett ISK-konto.

Investeringssparkonto

ISK står för investeringssparkonto men kallas i folkmun oftast för ISK-konto eller bara ISK. Kontotypen lanserades 2012 och har sen dess blivit en av de mest populära kontotyperna för aktiehandel och sparande. I ett ISK-konto kan du förvara de flesta värdepapper såsom noterade aktier, värdepappersfonder och specialfonder.

En av de fördelar som gjort ISK-konto så populärt är hur det beskattas. Om du väljer att använda dig av ett ISK-konto behöver du inte deklarera eventuell vinst när du säljer aktier, istället betalar du en årlig schablonskatt.

Fördelar med ISK

Att ISK-konton blivit så populära beror till stor del på de fördelar som ett ISK-konto har:

  • Utdelningar beskattas inte. Om du placerar dina aktier i ett ISK-konto behöver du inte betala skatt på enskilda utdelningar.

  • Aktieförsäljningar och vinst beskattas inte. Precis som med utdelningar så behöver du inte betala skatt på dina enskilda aktieförsäljningar. Du betalar istället en årlig schablonskatt på det belopp du har på ditt ISK-konto.

  • Bra alternativ för långsiktigt spar. Eftersom den förväntade skatten är relativt låg för ett ISK-konto brukar det vara bra för ett långsiktigt sparande.

  • Enkelt att handla med aktier och fonder. Eftersom du inte behöver deklarera försäljning, vinster, omkostnadsbelopp m.m. är det enkelt att handla med värdepapper om du har ett ISK.

  • Inga problem med deklarationen. Beskattningen sköter sig själv när du har ett ISK-konto, den årliga schablonskatten baseras på beloppet på kontot och kräver ingen vidare hantering av dig.

Nackdelar med ISK

Även om det finns flera fördelar med ett ISK-konto finns det också, som med allt annat, även vissa nackdelar:

  • Beskattning görs även om beloppet har minskat. Du behöver betala schablonskatten även om dina placeringar har minskat i värde under året.

  • Förluster är inte avdragsgilla. I vissa kontotyper kan du göra avdrag på skatten om du sålt fonder eller aktier med förlust, detta kan du dock inte göra om du använder ett ISK-konto.

  • Passar inte för ex. räntepapper. För placeringar med låg avkastning passar det i de flesta fall inte med ett ISK-konto eftersom du måste betala schablonskatt oavsett om du haft låg, obefintlig eller negativ utveckling under året. Av samma anledning bör du heller inte ha likvida medel på ditt ISK längre än nödvändigt.

Andra investeringsförvar

Självklart finns det andra typer av investeringskonton och förvar utöver ISK som du kan använda för att handla med värdepapper. Ett vanligt exempel är aktie- och fonddepå, även kallat depå. Det som skiljer depå från ISK är bland annat hur de olika förvaren beskattas.

När du ska välja förvar för din aktiehandel är det bra att veta hur de olika alternativen och deras beskattning skiljer sig åt och välja den typ som passar dig och dina behov bäst. Även om ISK-konto är populärt betyder det alltså inte att det automatiskt är det bästa alternativet för dig. Här kan du läsa mer om ISK passar dig.

För att hjälpa dig i ditt val av investeringsförvar går vi igenom alternativet aktie- och fonddepå och hur det skiljer sig från ett ISK-konto.

Aktiedepå

En aktie- och fonddepå eller aktiedepå som det också kallas skiljer sig en hel del från ISK-konto. När du använder dig av en aktiedepå betalar du nämligen skatt på enskilda utdelningar och vinster vid försäljning. Du behöver alltså hålla koll på vinster och förluster på dina olika aktier för att deklarera detta årligen.

En annan skillnad mellan aktiedepåer och ISK-konton är avdrag för förluster. Om du har sålt aktier med förlust kan du nämligen kvitta förlusten mot vinsten i din deklaration om du använder en depå, vilket du inte kan med ISK. Här kan du läsa mer om hur du deklarerar aktier.

Något som en aktiedepå och ett ISK-konto däremot har gemensamt är att det är du som står som ägare på aktierna och att du därför har rösträtt när du använder dig av dessa typer av konton.

Och precis som med ISK-konto skulle pengarna i en aktiedepå tillfalla dödsboet om du går bort. Du kan alltså inte ange en förmånstagare för en depå.

Om du använder dig av både en depå och ett ISK kan du även flytta dina aktier mellan dessa två konton. Tänk bara på att du kommer behöva skatta som om du sålt aktierna när du flyttar dem från en aktiedepå till ett ISK-konto.

Så vad ska du då välja; aktiedepå eller ISK? I första hand beror det på hur du vill bli beskattad, om du föredrar ett enkelt sparande där du kan köpa och sälja aktier utan krångel med deklarationen, eller ett där du skattar och deklarerar för de vinster du gör. Men också på vilken typ av sparande du tänkt dig och hur stor risk du är villig att ta.

Läs mer om att öppna ett ISK-konto

Här kan du läsa mer om hur du gör för att öppna ett ISK-konto. Har du redan all information du behöver kan du logga in på internetbanken för att sätta upp ditt nya investeringskonto.

Vanliga frågor och svar

Hur beskattas ISK?

Ett ISK-konto beskattas med något som kallas schablonskatt. Schablonskatt innebär att du istället för att betala skatt på varje individuell aktieförsäljning betalar skatt på det belopp du har på ditt investeringssparkonto enligt en viss procentsats.

Hur fungerar ISK?

Med ett ISK-konto betalar du endast en årlig schablonskatt vilket gör det enkelt att handla med aktier. Du behöver varken hålla koll på avkastning eller omkostnadsbelopp och kan helt fokusera på dina aktieköp utan att behöva stressa över deklarationen. Ett ISK gör det enkelt att investera pengar. Det kostar inget att öppna ett ISK-konto hos SEB.

Vem kan öppna ISK?

Om du är en privatperson som bor och betalar skatt i Sverige kan du öppna ett ISK-konto. Detta gäller även om du är minderårig. Ett ISK-konto får däremot inte öppnas av företag och det går inte heller att samäga ett ISK med andra personer.

Hur mycket skattar man på ISK?

Schablonskatten som du betalar för ett ISK-konto baseras på de sammanlagda tillgångar du har på kontot. Skatten räknas ut baserat på ditt kapitalunderlag, vilket är ett slags medelvärde av kontots värde under året. Utifrån det beräknas en schablonintäkt ut och det är på denna schablonintäkt som du sen skattar. Schablonintäkten för 2021 är 1,25 procent av kapitalunderlaget och skattesatsen är 30 procent av detta.

Exempel: Schablonskatten = kapitalunderlaget * 1,25 % * 30 %.

När dras skatten på ISK?

Skatten för ett ISK-konto betalas en gång om året genom deklarationen. Den redovisas som intäkt i din deklaration och allt du behöver göra är att säkerställa att de uppgifter som skickats in är korrekta.

Hur öppnar jag ett ISK-konto?

Om du är kund hos SEB kan du logga in på internetbanken och öppna ett ISK-konto 
Är du inte kund hos SEB behöver du bli det först. Det är enkelt ordnat med BankID. Bli kund nu


Vill du lära dig mer om hur aktier fungerar? Läs vidare i aktieskolan

Vill du komma igång med aktiehandel? Handla med aktier här eller i vår app

Customer service