Hållbara fonder

Varför ska jag spara i hållbara fonder?

  • Fonderna investerar i företag som arbetar för att minska sin klimatpåverkan
  • Fonderna väljer bort de som bryter mot internationella normer
  • Fonderna försöker aktivt påverka företagens hållbarhetsarbete
Logga in och öppna ett investeringssparkonto

Allt fler väljer att spara på ett sätt som bidrar till en bättre värld. Våra hållbarhetsfonder har ett stort fokus på bland annat miljön och vi investerar aktivt i företag som vi anser presterar särskilt bra inom hantering av koldioxidutsläpp, vattenförbrukning och giftiga utsläpp.

Vi väljer också aktivt bort företag som bryter mot internationella normer för miljö, korruption, mänskliga rättigheter och arbetsrätt enligt FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer.

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

 

Fonder för dig som tänker långsiktigt på riktigt

 

SEB Hållbarhetsfond Sverige – Lux

SEB Hållbarhetsfond Sverige – Lux investerar främst i bolag på Stockholmsbörsen. I sin analys tar fondens förvaltare särskild hänsyn till hur bolagen aktivt arbetar med hållbarhet. Dessutom investerar inte fonden i bolag som producerar genmodifierade grödor eller utvinner gas, kol, olja och uran.

Logga in och köp Hållbarhetsfond Sverige

 

Fonden är Svanenmärkt av det statliga bolaget Miljömärkning Sverige sedan 2017. För att en fond ska bli Svanenmärkt ska den bland annat aktivt påverka hållbarhetsarbetet i de bolag den investerar i. 
Läs mer om kraven på Svanenmärkta fonder

 

SEB Hållbarhetsfond Global

Den här aktiefonden placerar i företag över hela världen. Fondens förvaltare investerar aktivt i företag som arbetar för att minimera koldioxidutsläpp, vattenanvändning och giftigt avfall. Fonden investerar inte i företag som utvinner kol, gas och olja.

Logga in och köp Hållbarhetsfond Global

 

SEB Green Bond Fund

Den här räntefonden investerar i globala obligationer. Obligationerna finansierar i sin tur projekt som direkt eller indirekt påverkar klimatet och miljön positivt.

Logga in och köp Green Bond Fund

Vill du veta mer om fonderna?

I fondkurslistan hittar du hållbarhetsprofil, produktblad, informationsbroschyr och faktablad för alla våra hållbara placeringar.
Till kurslistan för våra hållbara fonder