Warrantskolan

I warrantskolan får du veta mer om vad som är bra att tänka på innan du börjar investera i warranter. En warrant är ett värdepapper som ger dig möjligheten att ta del av en akties eller annat värdepappers värdeförändring utan att du behöver köpa eller sälja själva aktien eller värdepappret. Du kan få en hög procentuell avkastning men riskerar samtidigt att förlora allt du har investerat. Det är därför väldigt viktigt att du förstår vilka risker som är förknippade med den här typen av värdepapper. 

Det här är warranter

Så handlar du

Turbowarranter

Risker med warranter