Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Volvo Car AB (publ) börsnoterat

Att investera i aktier innebär alltid en risk. Värdet på en aktie kan både öka och minska.
Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Informationen nedan är hämtad
från noteringsprospektet på investors.volvocars.com.

Teckningstiden är nu avslutad

Volvo press release 29 Oct 2021:
"Volvo Cars today welcomes over two hundred thousand new shareholders as it today announces the outcome of the initial public offering and listing on Nasdaq Stockholm. The offering was substantially oversubscribed as it attracted strong interest from institutional investors in Sweden and abroad as well as from the general public in the Nordics. Trading on Nasdaq Stockholm commences today, 29 October 2021." 

Att investera i aktier innebär alltid en risk. Värdet på en aktie kan både öka och minska. Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Informationen nedan är hämtad från noteringsprospektet på investors.volvocars.com.

Teckningstiden är nu avslutad

Volvo press release 29 Oct 2021:
"Volvo Cars today welcomes over two hundred thousand new shareholders as it today announces the outcome of the initial public offering and listing on Nasdaq Stockholm. The offering was substantially oversubscribed as it attracted strong interest from institutional investors in Sweden and abroad as well as from the general public in the Nordics. Trading on Nasdaq Stockholm commences today, 29 October 2021." 

Bolaget har ett av världens snabbast växande märken av premiumbilar, med försäljning i över 100 länder och planerar nu att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm.

Med ”Volvo Cars” menas bolaget Volvo Car AB (publ). Med ”Volvo Car Group” eller ”koncernen” menas den koncern där Volvo Car AB (publ) är moderbolag.

Vill du bli kund hos oss?

Nu kan du som har mobilt BankID snabbt och smidigt komma igång med våra tjänster. 

Bli kund


Handelsinformation

 • Ny! Teckningskurs: 53 kronor per aktie.

 • Ny! Anmälningsperiod: 19 oktober klockan 08.00 – 27 oktober klockan 23.59. Observera att dagen och tiden kan tidigareläggas. 

 • Ny! Du behöver teckna dig för minst 100 aktier, högst 25 000 aktier, i jämna poster om 50 aktier. Indikativ minsta investering 5 300 kronor.

 • Ny! Noteringsdag: 29 oktober.

 • Ny! Pengarna dras från ditt konto 2 november.

 • Du kan köpa aktierna till investeringssparkonto (ISK), IPS eller depåer. För IPS, ring oss på 0771-365 365.

 • Efter tilldelningen visas antalet i depån. Om du inte tilldelats några aktier får du inget meddelande.

 • Anställda i Volvo Car AB bör följa särskilda instruktioner från personalavdelningen.

Volvo Cars om börsnoteringen

Christina Zander, Communication Strategist på Volvo Cars, intervjuar Alexander Petrofski, Head of Strategy & Business Ownership.

Filmen är producerad av Volvo Car AB (publ).

Se filmen (11 min, på engelska)

Snabbväxande premiummärke

Enligt marknadsundersökningsföretaget Frost & Sullivan har Volvo Car Group ett av världens snabbast växande märken av premiumbilar, både sett till antal sålda bilar och till omsättning, baserat på en marknadsstudie genomförd maj-juni 2021.

Elektrifiering, hållbarhet och digitalisering

Volvo Car Group vill erbjuda sina kunder möjligheten att förflytta sig på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Fokus ligger på design, utveckling, tillverkning, distribution och försäljning av personbilar i premiumsegmentet, med särskilt fokus på hållbarhet, helt elektriska bilar och direkta kundrelationer, inklusive bilabonnemang och andra nya mobilitetstjänster.

Bolagets huvudmarknader är Europa, Kina och USA, som svarade för 44, 25 respektive 17 procent av försäljningen 2020, sett till antal bilar.

Under tolvmånadersperioden till den 30 juni 2021 sålde Volvo Car Group fler än 770 000 bilar i fler än 100 länder, där 74 procent utgjordes av modeller i XC-serien (SUV:ar), 14 procent av modeller i S-serien (sedaner) och 12 procent av modeller i V-serien (kombibilar).  

Volvobilar marknadsförs och säljs online på utvalda marknader genom volvocars.com och via cirka 2 300 fysiska återförsäljare. 

Ambitioner för mitten av decenniet

Volvo Car Group strävar efter att bli ledande på premiummarknaden för elbilar, att vara en uppskattad samarbetspartner och att vara med och aktivt bidra till att etablera en ny global standard för bilindustrin.

För att uppnå dessa mål har Volvo Car Group antagit följande ambitioner:

 • Årlig försäljning om 1,2 miljoner bilar
 • EBIT-marginal om 8–10 procent
 • Minskning med 40 procent av de genomsnittliga koldioxidutsläppen per bil från 2018 till 2025
 • 50 procent av försäljningen ska utgöras av helt elektriska bilar
 • 50 procent av mjukvaruutvecklingen internt
 • 50 procent av försäljningen via onlinekanaler
 • Att vara ett förstahandsval när det gäller val av arbetsgivare och utvecklingspartner

Fullständig elektrifiering

Volvo Car Group är övertygat om att framtidens personbil är elektrisk. Koncernens strategi är att sträva efter att leverera tilltalande och konkurrenskraftiga, hållbara elbilar baserade på avancerad arkitektur och teknik, som skapar branschledande energieffektivitet genom aerodynamisk design och effektiv drift.

Bolaget strävar efter att bli en av de aktörer som ställer om snabbast inom bilindustrin, och har tidigare i år offentliggjort ambitionen att vid mitten av decenniet generera minst 50 procent av den årliga försäljningen från helt elektriska bilar och att samtliga marknadsförda modeller ska vara helt elektriska 2030.

Säkerhet och hållbarhet

Volvo Car Group strävar efter att integrera sina kärnvärden, säkerhet och hållbarhet, i hela sin verksamhet. Koncernen står bakom ett antal innovationer som idag är standard inom personbilar, såsom trepunktsbältet, sidokrockskydd och automatisk nödbromsning.

2019 lanserades ett digitalt bibliotek för att tillgängliggöra säkerhetskunskap för användning inom bilindustrin, för att främja säkrare vägar för alla.

Hållbarhetsstrategi på tre pelare

Miljö etablerades som ett kärnvärde redan 1972, och 1976 introducerade Volvo Car Group den första trevägskatalysatorn med en lambdasond för avgasövervakning.

Koncernens hållbarhetsstrategi fokuserar på tre pelare: klimatåtgärder, cirkulär ekonomi samt etisk och ansvarsfull verksamhet.

Volvo Car Group strävar efter att till 2040 vara ett klimatneutralt företag sett till koldioxidutsläpp. På kortare sikt är fokus att minska koldioxidavtrycket per bil under hela dess livscykel med i genomsnitt 40 procent mellan 2018 och 2025, genom flera klimatåtgärder i värdekedjan.  

Inom stål planerar Volvo Car Group att använda 25 procent återvunnet stålinnehåll i nya bilar som säljs 2025. Dessutom har man ett samarbete med det svenska stålföretaget SSAB, i HYBRIT-projektet som har som målsättning att utveckla världens första fossilfria ståltillverkningsteknologi.

Genom en cirkulär ekonomi (där resurser används mer effektivt eller återvinns) strävar Volvo Car Group efter att inte bara minska sina koldioxidutsläpp med 2,5 miljarder ton per år till 2025, utan samtidigt göra årliga besparingar på en miljard kronor. Avsikten är att bli en cirkulär verksamhet till 2040.

Ny centraldatorteknik

Volvo Car Groups strategi bygger bland annat på att bli ledande inom ny teknik genom en ny centraldatorarkitektur, som förväntas öka hastigheten och flexibiliteten i produktutvecklingen. Övergången till centraldatorteknik kommer också att flytta funktionalitet från externt tillverkade hårdvarukomponenter till mjukvara som i stor utsträckning utvecklas internt.

Dessutom menar man att centraldatorarkitekturen är en förutsättning för nästa generations säkerhetsfunktioner och teknik för autonom körning.

Nya affärsmodeller – direktförsäljning och nya ägarmodeller

För att möta förändrade kundpreferenser planerar Volvo Car Group att gå över från försäljning via återförsäljare till mer direkta relationer med kunder. Koncernen ser också över nya ägarmodeller med fasta och flexibla betalningsplaner, samt ett produkterbjudande som innefattar finansiering, försäkring och andra tjänster som kan stärka kundlojaliteten och ge återkommande intäkter.

Ny funktionalitet genom tekniksamarbeten

Volvo Car Group strävar efter att samarbeta med stora teknikföretag för att möjliggöra ny och innovativ funktionalitet i sina bilar. Exempel på partnerskap är Google (infotainmentteknik och -tjänster), NVIDIA (för centraldatorn), Luminar (laserbaserad teknik för avståndsbestämning), Autonavi (navigation), Waymo (autonom körning) och iFlytek (röstigenkänning).


Dessutom planerar man ett samarbete med Northvolt för leverans av battericeller, samt joint ventures för forskning, utveckling och framtida produktion av battericeller.

Volvo Car Group samarbetar också med andra företag i Geely-sfären för att identifiera och realisera synergimöjligheter, inklusive delad teknik, fordonsarkitektur och gemensam upphandling.

Strategiska intresseföretag och investeringar

Strategiska intresseföretag inkluderar Polestar, som förväntas noteras på Nasdaq New York under det första halvåret 2022, och det fristående joint venture-företaget LYNK&CO.

Volvo Car Group har också inrättat en teknologifokuserad riskkapitalfond för att komplettera egna forsknings- och utvecklingsaktiviteter.

Polestar

Polestar är ett fristående bilmärke som erbjuder vad som anses vara högpresterande elektriska bilar. Huvudkontoret är i Göteborg med biltillverkning i Kina och planerad framtida produktion vid Volvo Car Groups tillverkningsanläggning i Charleston, USA. Genom samarbete kan Volvo Car Group nå det så kallade prestandasegmentet, som kännetecknas av högre marginalpotential och snabbare tillväxt än det bredare premiumsegmentet. Per dagen för detta prospekt äger Volvo Car Group indirekt 49,5 procent av aktierna i Polestar Holding.

LYNK&CO

LYNK&CO ägs till 30 procent av Volvo Car Group. Det är ett relativt nytt bilmärke bildat 2016, som fokuserar på unga och urbana människor. I Europa omfattar LYNK&CO-erbjudandet bildelning, onlineförsäljning och en abonnemangsmodell.

Historik

 • 1927: Volvo Car Group grundas av Assar Gabrielsson och Gustaf Larsson i Göteborg. Den första bilen, ÖV4, lanseras.
 • 1978: Volvo Car Group omorganiseras som en separat enhet från AB Volvo.
 • 1999: Ford Motor Company förvärvar Volvo Car Group.
 • 2010: Volvo Car Group säljs till Geely Holding.
 • 2017: Volvo Car Group lanserar sin elektrifieringsstrategi.
 • 2018: Bilabonnemangstjänsten Care by Volvo och bildelningstjänsten M – Volvo Car Mobility introduceras. Inleder ett samarbete med NVIDIA för att utveckla en AI-baserad centraldator för nästa generations Volvobilar.
 • 2020: Koncernens första helt elektriska bil, XC40 Recharge, börjar tillverkas. 

Nyckeltal

Sålda bilar

För tolvmånadersperioden fram till juni 2021 sålde bolaget över 770 000 bilar. Under det första halvåret 2021 stod laddhybrider och helt elektriska bilar för 25 procent av Volvo Car Groups totala försäljning och 41 procent av försäljningen i Europa. 

Omsättning och rörelseresultat

Omsättningen för räkenskapsåret 2020 var 262,8 miljarder kronor, med ett rörelseresultat på 8,5 miljarder och en EBIT-marginal på 3,2 procent.  

Omsättningen för tolvmånadersperioden fram till juni 2021 var 292,2 miljarder kronor, med ett rörelseresultatet på 22,7 miljarder kronor och en EBIT-marginal på 7,8 procent.

Omsättningen för de första nio månaderna 2021 var 202 miljarder kronor, med ett rörelseresultat på 16,6 miljarder kronor och en EBIT-marginal på 8,2 procent.  

Anställda

Genomsnittligt antal anställda första halvåret 2021: 40 672. 

Utdelningspolicy

Koncernens fokus kommer att vara att leverera enligt sin ”fastest transformer”- och tillväxtstrategi, genom att försöka nå de uppsatta ambitionerna för mitten av decenniet. I takt med att omställningen ger effekt, planerar koncernen att öka utdelningsnivåerna på medellång sikt, mot historiska nivåer och branschgenomsnittet.

Nuvarande och framtida ägarstruktur

Den största aktieägaren inför noteringen är Zhejiang Geely Holding Group Company Limited (”Geely Holding”), genom sitt indirekta dotterbolag Geely Sweden.

Resterande större aktieägare inför notering är Folksam och AMF.

Enligt ett pressmeddelande den 25 oktober inkluderar stora institutionella ankarinvesterare Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden samt Alecta Pensionsförsäkring, Ömsesidigt, Folksam och AMF (AMF har ökat sin investering utöver sitt tidigare cornerstone-åtagande), med indikativa investeringar om sammanlagt cirka 7,7 miljarder kronor. De totala investeringarna från denna grupp av ankarinvesterare, tillsammans med åtagandena om 6,4 miljarder kronor från de tidigare kommunicerade cornerstone-investerarna, uppgår till cirka 14,1 miljarder kronor. Det motsvarar cirka 71 procent av bruttolikviden från nyemissionen av stamaktier av serie B.

Nyemissionen förväntas ge ett kapitaltillskott om cirka 20 miljarder kronor.

Geely Holding planerar att kvarstå som bolagets största aktieägare och väntar sig att Volvo Car Group ska kunna fortsätta dra nytta av marknadssynergier, samarbete och skalfördelar inom Geely-sfären.

Därför noteras bolagets aktier

Geely Holding och styrelsen har kommit överens om att ansöka om en notering av Volvo Car AB (publ) aktier på Nasdaq Stockholm för att få tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna och diversifiera Volvo Car Groups ägarbas. 

Cirka 70 procent av kapitalet från börsnoteringen planeras att användas för att finansiera omställningen till att bli en fullständigt elektrifierad biltillverkare, genom investeringar i batteriförsörjning i Europa, USA och Kina, samt investeringar i bolagets internt framtagna elmotorer.

Resterande 30 procent planeras att användas för att finansiera investeringar i produktionskapacitet, mjukvaruutveckling och omställningen till en mer direkt försäljningsmodell.

Riskfaktorer

Risker för Volvo Car Group innefattar bland annat:

Operationella och strategiska

Bilindustrin har historiskt sett minskad efterfrågan vid allmänna ekonomiska inbromsningar. Ökade materialpriser och störningar i leverantörskedjan kan också ge negativa konsekvenser, vilket visas av den globala halvledarbristen i år. I kombination med nedstängningar till följd av covid-19, har det lett till tillfälliga tillverkningsstopp och minskade produktionsvolymer vid flera av koncernens fabriker.

Bilindustrins premiumsegment präglas redan av hård konkurrens, som kan öka ytterligare. En mognare marknad för elektriska bilar kan också resultera i prispress, med potentiella effekter på lönsamheten.

Fordonens nya teknologi och uppkopplingsmöjligheter kan medföra risker för obehörig kontroll eller teknisk manipulation, som skulle kunna resultera i rättsprocesser.

Legala

Att verksamheten är global gör att koncernen behöver följa regulatoriska förändringar rörande integritetsfrågor, fordonssäkerhet och miljöfrågor, för att nämna några. Volvo Car Groups framgång är också till viss del beroende av att kunna använda och skydda sina immateriella rättigheter.

Finansiella

Om bolaget får svårigheter att refinansiera sina nuvarande eller framtida skuldåtaganden kan det få negativa effekter på likviditeten, skuldsättningen och den finansiella ställningen. Valutakursförändringar mellan SEK och valutor i de länder där koncernen är verksam kan direkt påverka resultat, finansnetto, balansräkning och kassaflödesanalys.

Mer information kring risker finns i börsnoteringsprospektet på bolagets webbplats. 

Disclaimer

Informationen är generell och utgör inte individuell rådgivning. Värdet på en aktie kan både öka och minska. Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Erbjudandet riktar sig enbart till dig som har skatterättslig hemvist i Sverige, Danmark, Finland eller Norge.

Med ”Volvo Cars” menas bolaget Volvo Car AB (publ) (organisationsnummer 556810-8988). Med ”Volvo Car Group” eller ”Koncernen” menas den koncern där Volvo Car AB (publ) är moderbolag. Varumärket ”Volvo” ägs av Volvo Trademark Holding AB, ett bolag som ägs till 50 procent vardera av AB Volvo och Volvo Car Corporation. Volvo Car Group har vidare en exklusiv rätt att använda namnen ”Volvo Car”, ”Volvo Cars” och ”Volvo Personvagnar” (Volvo Car Corporation) som bolags-, företags-, domän- och/eller handelsnamn.

Bolagsinformation och definitioner är hämtade börsnoteringsprospektet, som finns tillgängligt på bolagets webbplats.

Informationen är generell och utgör inte individuell rådgivning. Värdet på en aktie kan både öka och minska. Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Detta material har upprättats av Skandinaviska Enskilda Banken (publ.) (”SEB”) och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. Eftersom SEB är en av rådgivarna vid noteringen lämnar vi inte någon rekommendation på bolaget.

Tilldelningen är inte beroende av när anmälan lämnas under anmälningsperioden. Om börsnoteringen blir övertecknad kan tilldelning utebli eller ske med ett lägre antal aktier.

Under extraordinära omständigheter kan börsnoteringen ställas in (se prospektet). Om pengar för noteringen redan betalats in, kommer SEB att återbetala dem.

I samband med denna notering tas inget courtage ut. Däremot får SEB ersättning för att hjälpa bolaget till börsen, enligt uppgifterna i prospektet.

Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA, till så kallad U.S. Person, och all sådan distribution kan vara otillåten. Möjligheten att erbjuda finansiella instrument kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla finansiella instrument i jurisdiktioner där detta är otillåtet.

For UK residents/bosatta i Storbritannien

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) is authorised and regulated by the Swedish Financial Supervisory Authority. Deemed authorised by the Prudential Regulation Authority. Subject to regulation by the Financial Conduct Authority and limited regulation by the Prudential Regulation Authority. The nature and extent of consumer protections may differ from those for firms based in the UK. Details of the Temporary Permissions Regime, which allows EEA-based firms to operate in the UK for a limited period while seeking full authorisation, are available on the Financial Conduct Authority’s website.

Customer service