Handelsplatser där SEB är medlem eller deltagare

Här ser du de handelsplatser där SEB är medlem eller deltagare. SEB kan även använda andra handelsplatser som anses överensstämma med SEB:s riktlinjer för utförande av order.

HandelsplatsInstrument
Aktietorget aktier
American Stock Exchange (AMEX) aktier
BATS Trading aktier
Borsa Italiana aktier, derivatprodukter
Burgundy aktier
Chicago Board of Trade (CBOT) derivatprodukter
Chi-X Europe aktier
Chicago Mercantile Exchange (CME) derivatprodukter 
Dansk AMP aktier 
Dansk OTC aktier 
Deutsche Börse - Eurex derivatprodukter 
Deutsche Börse - Xetra (inklusive FWB) och andra tyska regionala börser aktier, räntebärande instrument, strukturerade produkter 
European Energy Exchange (EEX) utsläppsrätter 
Intercontinental Exchange (ICE) derivatprodukter 
Irish Stock Exchange aktier 
London Stock Exchange aktier (SETS och IOB) 
Madrid Stock Exchange aktier 
Montréal Exchange (MX) derivatprodukter 
Nasdaq aktier 
New York Mercantile Exchange (NYMEX) derivatprodukter
New York Stock Exchange (NYSE) aktier
NDX derivatprodukter
NGM Equity aktier 
Nordic MTF aktier
Norwegian over the counter market aktier
NYSE Euronext Amsterdam aktier, derivatprodukter
NYSE Euronext Brussels aktier, derivatprodukter
NYSE Euronext Paris aktier, derivatprodukter
NYSE Euronext LIFFE, London derivatprodukter
NYSE Euronext Lisbon aktier
Nasdaq OMX Copenhagen aktier, räntebärande instrument, strukturerade produkter
Nasdaq OMX Helsinki  aktier, derivatprodukter, räntebärande instrument
Nasdaq OMX Iceland aktier
Nasdaq OMX Riga aktier, räntebärande instrument 
Nasdaq OMX Stockholm aktier, derivatprodukter, räntebärande instrument, strukturerade produkter
Nasdaq OMX Tallin aktier, räntebärande instrument 
Nasdaq OMX Vilnius aktier, räntebärande instrument 
Nasdaq OMX First North (all markets) aktier
Oslo Axess aktier
Oslo Stock Exchange aktier, derivatprodukter, räntebärande instrument
Reuters Transactions Service Limited (RTSL) valuta
Singapore International Monetary Exchange (SIMEX) derivatprodukter
Spanish Official Exchange (MEFF) derivatprodukter 
SIX Swiss Exchange aktier 
Sydney Futures Exchange (SFE) derivatprodukter 
Toronto Stock Exchange aktier 
Turquoise aktier 
Vienna Stock Exchange aktier 
Warsaw Stock Exchange aktier