Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Småbolagsfonder i topp 2019

Per Trygg, Kristofer Flack och Daniel Klint förvaltar SEB:s svenska småbolagsfonder.
Per Trygg, Kristofer Flack och Daniel Klint förvaltar SEB:s svenska småbolagsfonder.

2019 blev ett riktigt bra börsår och ett segment som stack ut lite extra var svenska småbolag. Enligt fondratingsajten Morningstar var SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk en av de bästa fonderna, alla kategorier, med en uppgång på 59 procent. Vi träffade teamet bakom fonden för att få en förklaring till framgångarna.

Vad är förklaringen till den starka utvecklingen förra året?

– Det var ett stort antal innehav i fonderna som bidrog till den exceptionellt bra avkastningen under 2019. Några specifika sektorer som gått extra starkt är fastigheter och skogsbolag, som gynnades av de låga räntorna men som även uppvisade goda operationella resultat.

Hur ser er investeringsfilosofi ut?

– Vi investerar i bolag som vi tror har goda förutsättningar att få vinsten att växa över tid och som har en stark marknadsposition, bra ledning och ett strategiskt hållbarhetsarbete. Vi gör vår egen fundamentala aktieanalys och en viktig del av processen är att träffa bolagens ledning. Vi har ett långsiktigt perspektiv på våra innehav och behåller aktierna så länge bolagen fortsätter att leverera och värderingen inte blir alltför hög.

Vad tror ni om börsen framöver?

– Förutsatt att det inte sker en kraftig avmattning i konjunkturen tror vi att det finns goda förutsättningar för börsen att ge en relativt god avkastning även under 2020.

Några favoritbolag just nu?

– Vi är fortsatt positiva till bolag med goda förutsättningar att växa strukturellt. Bland våra innehav kan man till exempel nämna HMS Networks som är väl positionerat för en ökad automatisering inom tillverkande industri, Stillfront inom den kraftigt växande mobilspelsindustrin och Sectra som gynnas av en åldrande befolkning och ökad digitalisering inom vården.

Vill du veta mer – lyssna på podden om pengar och sparande!

I SEB:s podd Pengarna och Livet får Américo Fernández och Kristin Gejrot sällskap av Per Trygg, en av Nordens bästa småbolagsförvaltare. Det blir ett samtal om hur man kan tänka kring småbolagsinvesteringar i form av trender, risker, möjligheter och nyckeltal.

SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk

Risknivå (1-7): 5 (medelrisk)
Minsta rekommenderade spartid: 5 år
Årlig avgift: 1,50 %

Produktblad

Köp fonden 


På Internetbanken kan du som är kund hos oss ta del av fler konkreta rekommendationer.
Se våra rekommendationer

Om du inte har Internetbanken kan du snabbt och enkelt få tillgång till den med mobilt BankID.
Bli kund här

Detta material kommer från SEB och innehåller allmän marknadsinformation. SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga, ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning av det. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fonder och andra finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. Varken materialet eller de produkter som beskrivs här är avsedda för distribution eller försäljning i USA eller till person bosatt i USA, s.k. US persons, och all sådan distribution kan vara otillåten. Eventuella uppgifter om skatter kan ändras över tiden och är inte anpassade efter just din specifika situation. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering. Mer information såsom faktablad, informationsbroschyr eller fullständigt prospekt för fonder finns på seb.se/fonder. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. För råd om placeringar anpassade efter din individuella situation bör du kontakta din rådgivare på SEB.

Customer service