Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Småbolagsfonder i topp 2019

Per Trygg, Kristofer Flack och Daniel Klint förvaltar SEB:s svenska småbolagsfonder.
Per Trygg, Kristofer Flack och Daniel Klint förvaltar SEB:s svenska småbolagsfonder.

2019 blev ett riktigt bra börsår och ett segment som stack ut lite extra var svenska småbolag. Enligt fondratingsajten Morningstar var SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk en av de bästa fonderna, alla kategorier, med en uppgång på 59 procent. Vi träffade teamet bakom fonden för att få en förklaring till framgångarna.

Vad är förklaringen till den starka utvecklingen förra året?

– Det var ett stort antal innehav i fonderna som bidrog till den exceptionellt bra avkastningen under 2019. Några specifika sektorer som gått extra starkt är fastigheter och skogsbolag, som gynnades av de låga räntorna men som även uppvisade goda operationella resultat.

Hur ser er investeringsfilosofi ut?

– Vi investerar i bolag som vi tror har goda förutsättningar att få vinsten att växa över tid och som har en stark marknadsposition, bra ledning och ett strategiskt hållbarhetsarbete. Vi gör vår egen fundamentala aktieanalys och en viktig del av processen är att träffa bolagens ledning. Vi har ett långsiktigt perspektiv på våra innehav och behåller aktierna så länge bolagen fortsätter att leverera och värderingen inte blir alltför hög.

Vad tror ni om börsen framöver?

– Förutsatt att det inte sker en kraftig avmattning i konjunkturen tror vi att det finns goda förutsättningar för börsen att ge en relativt god avkastning även under 2020.

Några favoritbolag just nu?

– Vi är fortsatt positiva till bolag med goda förutsättningar att växa strukturellt. Bland våra innehav kan man till exempel nämna HMS Networks som är väl positionerat för en ökad automatisering inom tillverkande industri, Stillfront inom den kraftigt växande mobilspelsindustrin och Sectra som gynnas av en åldrande befolkning och ökad digitalisering inom vården.

Vill du veta mer – lyssna på podden om pengar och sparande!

I SEB:s podd Pengarna och Livet får Américo Fernández och Kristin Gejrot sällskap av Per Trygg, en av Nordens bästa småbolagsförvaltare. Det blir ett samtal om hur man kan tänka kring småbolagsinvesteringar i form av trender, risker, möjligheter och nyckeltal.

SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk

Risknivå (1-7): 5 (medelrisk)
Minsta rekommenderade spartid: 5 år
Årlig avgift: 1,50 %

Produktblad

Köp fonden 



Denna rekommendation har utarbetats av Skandinaviska Enskilda Banken (publ.) (SEB). SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. Rekommendationen har sammanställts utifrån källor som SEB har bedömt som tillförlitliga. Samtliga investeringsrekommendationer baseras på den kurs som gäller samma dag som investeringsrekommendationen sprids. SEB följer och bevakar olika bolag löpande och tillämpar ingen fast periodicitet på investeringsrekommendationerna. Information om tidigare rekommendationshistorik kan fås på begäran. Analytiker anställda av SEB kan inneha positioner i aktier eller aktierelaterade instrument i bolag där de utarbetar en rekommendation. För fonder och andra finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Om du investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. Varken materialet eller de produkter som beskrivs här är avsedda för distribution eller försäljning i USA, till s.k. U.S. Person, och all sådan distribution kan vara otillåten. Möjligheten att erbjuda finansiella instrument kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla finansiella instrument i jurisdiktioner där detta är otillåtet. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering. För mer information om SEB:s investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter med mera, vänligen seb.se/investeringsrekommendation. Det här materialet kan komma att spridas till dig som är kund inom SEB-koncernen.

Läs mer och bli kund

Logga in och läs vår marknadssyn

Vår marknadssyn
Våra rekommendationer 

Logga in och ta del av våra sparportföljer

Våra sparportföljer

Customer service