Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Nyfiken på börsnoteringar?

Dagens låga ränteläge har gjort att allt fler intresserar sig för aktier för att få möjlighet till avkastning, samtidigt som det finns ett stort intresse bland företagen att ta sitt bolag till börsen. Vi har pratat med Axel Lindman, Associate på Equity Capital Markets (ECM) på SEB, som förklarar mer om hur börsnoteringar fungerar, varför intresset bland bolagen är så stort just nu och hur du som privatperson kan vara med och investera vid en börsnotering.

Sverige har flest noterade bolag i hela EU, fler än större ekonomier såsom Tyskland, Frankrike och Italien. I år har rekordmånga bolag valt att notera sig.

– I nuläget är det mer attraktivt för ett bolag att gå till börsen jämfört med att sälja till en konkurrent eller ett riskkapitalbolag. Så länge marknaden fortsätter att gå positivt bör vi se en stor aptit för nya bolag på börsen hos såväl institutionella investerare som privatinvesterare. Sverige har också en väldigt aktiv kapitalmarknad, vilket gör att det finns otroligt många intressanta företag att investera i, säger Axel Lindman, Associate på Equity Capital Markets (ECM) på SEB och fortsätter:

– Från vårt håll – på avdelningarna ECM och Corporate Finance – hjälper vi framför allt till i noteringsprocessen. Där arbetar vi tillsammans med flera rådgivare, som revisorer och advokatbyråer, och har huvudansvaret för själva noteringen. Vi hjälper till med värdering, dialog med Nasdaq, prospektskrivande, företagspresentationer och diskussioner med investerare bland mycket annat.

Aktiemarknaden har gått mycket starkt de senaste åren och med dagens låga ränteläge är det många som väljer att investera i aktier och fonder i stället för att låta dem ligga på sparkontot.

- Även under pandemin har vi sett att intresset för aktier ökat generellt, säger Axel Lindman, som tror att intresset kommer att hålla i sig.

Investera i en börsnotering

SEB är sedan länge en ledande investmentbank i Norden, med en stark ställning bland såväl stora som mindre bolag. Det ger dig som kund hos oss tillgång till intressanta börsintroduktioner. I skrivande stund (4 oktober. Reds. Anm.) har drygt 30 bolag av större karaktär gått till börsen i år och SEB har varit rådgivare till åtta.

Aktuella börsnoteringar i appen

Visste du att du kan hitta aktuella noteringar i SEB:s app?
När det finns aktuella erbjudanden hittar du dem under Spara & investera -> Upptäck

Hitta börsnoteringar på SEB:s internetbank

Logga in på ditt konto på seb.se ->”internetbanken privat”.
Gå till Börs & Finans -> Nya börsintroduktioner
Här hittar du erbjudanden som går att teckna av alla som är kunder i SEB.

Om du är kund i SEB Private Banking – kontakta i stället din Active Trader/Private Banker för att få mer information.

Senaste nytt

Den 4 oktober meddelade Volvo Car AB (publ) att bolaget planerar en börsnotering på Nasdaq Stockholm.
Läs mer i pressmeddelandet

Du som är kund i SEB kommer att erbjudas att teckna aktier i bolaget genom oss när också noteringsprospektet har publicerats.

Håll utkik i appen/på internetbanken efter teckningsstart, preliminärt om några veckor (kan bli både tidigare och senare).

Exempel på tidigare noteringar

Tidigare i år har du bland annat kunna teckna aktier i ACQ Bure , Creaspac , eEducation Albert AB , Linc , SleepCycle , med flera och vi har en stark pipeline av kommande projekt att erbjuda dig under oktober.

Är det första gången du funderar på att investera i en börsnotering?

Här kan du läsa mer om hur en notering går till.

Vad är en börsnotering?

En börsnotering, eller på engelska ”Initial Public Offering” (IPO) innebär att ett företag gör sina aktier tillgängliga för handel på en marknadsplats där aktierna noteras, till exempel börsen Nasdaq Stockholm . De kan också noteras på en handelsplattform som till exempel Nasdaq First North Growth Market  och det heter då bara ”notering”.

Varför väljer ett bolag att notera sig?

Det kan finnas många olika anledningar att ett bolag väljer att notera sig. Några vanliga anledningar är att sprida ägandet, öka medvetenheten om bolaget och dess produkter, förbättra rekryteringsmöjligheter, ge existerande ägare möjlighet att sälja, eller generellt ge tillgång till kapitalmarknaderna och öka bolagets kapital för framtida expansion eller förvärv.

I samband med noteringen kan bolaget välja att sälja befintliga aktier eller ge ut nya aktier (”nyemisson”). Med en nyemission ökar det totala antalet aktier i bolaget.

Pressmeddelande om planerad notering

Några veckor innan notering publicerar bolaget ett pressmeddelande om att man planerar att notera sig, även kallat ”Intention to float” (ITF). Då har man ofta redan jobbat i månader med jurister och rådgivare för att visa att man möter kraven på att kunna gå till börsen. Under perioden innan planerna på att notera sig blir publika så sonderar bolaget också intresset hos större institutionella investerare.

Efter pressmeddelandet träffar bankernas aktieanalytiker ofta hundratals investerare för att diskutera bolaget och svara på deras frågor innan prospektet publiceras. Noteringsprospektet utgör beslutsunderlaget för en investering i noteringen.

Varför ska jag läsa prospektet?

När ett företag ska noteras behöver det upprätta ett så kallat noteringsprospekt. Där hittar du detaljer om såväl bolaget och dess verksamhet, som en beskrivning av potentiella risker.

Dessutom kan du hitta praktiska instruktioner kring noteringen som pris/storlek på teckningsposter och genom vilka banker man kan teckna aktier i bolaget – det brukar finnas i avsnittet Villkor och anvisningar.

Priset per aktie sätts antingen som ett fast pris inför notering, eller som ett intervall. Beroende på efterfrågan på aktien redan innan bolaget noteras hamnar priset vid notering i den övre eller nedre delen av intervallet.

I ett kapitel som brukar heta Ägarstruktur eller Ägarförhållanden kan man läsa om hur ägandet i bolaget ser ut före notering och hur mycket nuvarande ägare planerar att äga efter notering. Där kan man också läsa om det har kommit in några nya storägare i bolaget, så kallade ”cornerstoneinvesterare”.

Teckning av aktier

Kort efter prospektpubliceringen öppnar möjligheten för orderläggning från såväl institutioner som privatpersoner.

Orderböckerna hålls vanligtvis öppna i 1–2 veckor. Ibland kan teckningen också stänga i förtid, så det är bra att inte vänta till sista dagen med att teckna om man är intresserad. Därefter sammanställer alla banker som tillsammans varit med i transaktionen det totala intresset till bolaget.

Det är bolaget som noterar sig som bestämmer hur tilldelningen ska fördelas. Om det är många som är intresserade av aktien kan noteringen bli övertecknad. Det innebär att du får färre aktier än du har sökt.

Notering och handelsstart

På noteringsdagen får den som har tecknat sig för aktier i bolaget inför noteringen tilldelning i samband med att handeln i aktien öppnar. Därefter kan aktien handlas på börsen.

Om du har tecknat dig via SEB kan du se de tilldelade aktierna på ditt konto i Internetbanken kl 9 på aktiens noteringsdag.

Att teckna aktier i en notering är bindande, så du behöver vara beredd på att ha tillräckligt med pengar på det konto du ansöker om att teckna aktier till.

Du betalar inget courtage när du tecknar aktier i en börsnotering via SEB.


Har du frågor eller funderingar kring börsnoteringar?

Tala gärna med din rådgivare på SEB.


Kom ihåg att när SEB är en av rådgivarna bakom en notering lämnar vi inte någon rekommendation eller åsikt om bolaget.

Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för en notering inkluderas i det prospekt som, efter dess publicering, görs tillgängligt på respektive bolags webbplats.

Informationen är generell och utgör inte individuell rådgivning. Värdet på en aktie kan både öka och minska. Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Detta material har upprättats av Skandinaviska Enskilda Banken (publ.) (”SEB”) och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. SEB står under tillsyn av Finansinspektionen.

När SEB är en av rådgivarna vid en notering lämnar vi inte någon rekommendation på eller åsikt om bolaget.

Tilldelningen är inte beroende av när anmälan lämnas under anmälningsperioden. Om en börsnotering blir övertecknad kan tilldelning utebli eller ske med ett lägre antal aktier.

Under extraordinära omständigheter kan en börsnotering ställas in (se respektive noteringprospekt). Om pengar för noteringen redan betalats in, kommer SEB att återbetala dem.

I samband med noteringar tas inget courtage ut. Däremot får SEB ersättning för att hjälpa bolag börsen, enligt uppgifterna i respektive prospekt.

Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA, till så kallad U.S. Person, och all sådan distribution kan vara otillåten. Möjligheten att erbjuda finansiella instrument kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla finansiella instrument i jurisdiktioner där detta är otillåtet.

Customer service