Nu stärks skyddet för dig som kund

I början av nästa år stärks konsumentskyddet när du som kund handlar med värdepapper genom ett nytt EU-direktiv. – Bland annat handlar det om en ökad transparens när det gäller kostnader och att vi som bank ska samla in mer information innan vi rekommenderar en placering. Allt syftar till att du ska få den tjänst som bäst motsvarar dina behov och att det tydligt ska framgå hur mycket du betalar för tjänsten, säger Eva Forslund, chef Spara.

Direktivet heter MiFID II och implementeras i svensk lag i januari 2018. Regeländringarna är en skärpning av den lag som kom 2007 eftersom banker och andra aktörer på värdepappersmarknaden inte bedömts göra tillräckligt för att skydda sina kunder.

– Det här är en förstärkning av kundskyddet som vi välkomnar och ligger väl i linje med den service vi vill erbjuda våra kunder, säger Eva Forslund.

Lagen ställer bland annat ökade krav på transparens när det gäller avgifter och provisioner.

– Vi som bank får till exempel inte ta emot provisioner eller andra ersättningar från andra aktörer om vi inte kan visa att ersättningen höjer kvaliteten på den placeringstjänst som du har köpt, säger Anna-Klara Gabrielsson, som arbetar med regelefterlevnad på SEB.

Dessutom måste alla banker och finansiella institut presentera en klumpsumma som visar den totala kostnaden för en investering. Denna klumpsumma ska visas för kunden innan banken utför transaktionen.

– Om vi till exempel har gett dig rådet att köpa en viss fond ska alla kostnader som courtage, depåavgift, rådgivningsarvode ingå i klumpsumman i stället för att du själv måste räkna ut den sammanlagda kostnaden, säger Anna-Klara Gabrielsson.

Skärpningen av lagen innebär också att bankerna ska samla in mer information om kunden innan de rekommenderar en investering. Detta för att bättre kunna avgöra om placeringen passar kundens behov.

– Det finns ju många saker som kan förändras i din livssituation som påverkar hur stor förlust du kan ta eller hur länge du kan behålla en viss investering och vilka instrument som därför är lämpliga just för dig. Om vi inte har den informationen får vi inte rekommendera dig någonting. Vi som rådgivare har alltid en omsorgsplikt att agera utifrån kundens bästa, säger Anna-Klara Gabrielsson.
Mer om regler för hantering av värdepapper